Tilintarkastajabarometri avaa yritysten talousnäkymiä

Suomen Tilintarkastajat ry lanseerasi tilintarkastajabarometrin tammikuussa 2020. Barometri kokoaa ainutlaatuisella tavalla yhteen yritysten talousnäkymät.

Suomen Tilintarkastajat ry lanseerasi tilintarkastajabarometrin tammikuussa 2020. Barometri kokoaa ainutlaatuisella tavalla yhteen yritysten talousnäkymät.

Kirjoittaja: Minttu Sallinen | Kuva: Vesa Sammalisto

 

Ainutlaatuinen, objektiivinen näkymä talouden kehitykseen

Tilintarkastajat tarkastavat vuosittain yli 100 000 yrityksen taloustiedot. Tilintarkastajabarometri tarjoaa poikkeuksellisen laajaan aineistoon pohjautuvan näkemyksen talouden tilasta ja näkymistä. Barometrin tulokset kuvaavat laajasti erityisesti talouden kivijalan eli pienyritysten taloustilannetta.

Tilintarkastajat ovat yrityksistä riippumattomia, joten barometri kertoo tilintarkastajien objektiivisen näkemyksen siitä, miten yrityksillä menee.

Tilintarkastajilla on asiakkaina tyypillisesti kymmeniä yrityksiä, eri toimialoilta ja elinkaaren eri vaiheilta. Tilintarkastajista valtaosalla on myös vuosien tai vuosikymmenten kokemus, joten näkemykset yritysten talouden kehittymisestä perustuvat poikkeuksellisen laajaan ja syvälliseen näkemykseen.

Yleiskuva varovainen: yritysten investointihalut vähenevät ja työvoima supistuu

Tilintarkastajabarometrissa tarkasteltiin muutaman keskeisen indikaattorin avulla talouden kehitystä.

Vuonna 2019 lähes joka toisen yrityksen liikevaihto kasvoi, mutta alkavana vuonna tilintarkastajien näkemyksen mukaan liikevaihto kasvaa enää viidenneksellä yrityksistä.

Investointeja lisäävien yritysten määrä puolittuu vuodesta 2019, mutta valtaosalla yrityksiä investoinneissa ei tapahdu kuitenkaan merkittäviä muutoksia.

Henkilöstön lukumäärä kasvoi vuonna 2019 lähes viidenneksessä yrityksistä. Vuonna 2020 henkilöstön määrän odotetaan kasvavan vain 6 %:ssa yrityksistä. Henkilöstön määrää ennakoi supistavansa 12 % yrityksistä, kun vastaavaan turvautui edellisenä vuonna alle 10 % yrityksistä.

Yritystoiminnan jatkuvuuteen liittyvät ongelmat koskettavat edelleen vain pientä osaa yrityksistä. Rahoituksen riittävyys on pääasiallinen syy jatkuvuuden kanssa kamppailevan yritysten keskuudessa.

Tutustu barometriin >

Tilintarkastajabarometrin tiedot kerättiin marras-joulukuussa 2019. Kysely kohdistettiin kaikille Suomen Tilintarkastajat ry:n 1200 tilintarkastajajäsenelle. Kyselyyn vastasi 414 jäsentä ja vastausprosentti oli 35. Vastaajien jakauma noudatti yhdistyksen suhteellista jäsenjakaumaa: B5-yhteisöt 40 %, muut tilintarkastusyhteisöt 18 % ja yksin toimivat tilintarkastajat 42 %. Kyselyn toteutti Aula Research Oy Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta.

Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Vuoden 2024 opiskelija-apurahat on jaettu 

Myönnämme vuosittain apurahoja tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa tutkiville. Tänäkin vuonna apurahahakemuksia saatiin runsaasti eri korkeakouluista. Monipuolisten ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden joukosta valittiin viisi apurahansaajaa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top