Tilintarkastajan lausunto Uudenmaan liiton rahoituksesta

Uudenmaan liitto myöntää rahoitusta koronasta toipumiseen. Rahoituksen maksatushakemukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto.

Uudenmaan liitto myöntää rahoitusta koronasta toipumiseen. Rahoituksen maksatushakemukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Kriisirahoitus

Uudenmaan liitto on myöntänyt rahoitusta hankkeille, joilla helpotetaan alueen toimijoiden mahdollisuuksia hoitaa koronaepidemian aiheuttamaa kriisitilannetta sekä kriisistä toipumista. Tällaista ns. kriisirahoitusta on myönnetty 13 hankkeelle yhteensä miljoona euroa ja sitä myönnettiin elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinatoimijoille sekä järjestöille toimialasta riippumatta.

Tuen maksamista haetaan kirjallisesti. Maksatushakemukseen tulee aina liittää hankevaiheesta riippuen joko selvitys hankkeen toteutuksen etenemisestä tai väli-/loppuraportti. Lisäksi maksatushakemuksen liitteenä toimitetaan tuloslaskelma ja pääkirja tai päiväkirja, palkkalaskelma/-erittely, ohjausryhmän pöytäkirja ja tilintarkastajan lausunto koko hankkeen ajalta loppumaksatuksen yhteydessä.

UKKE-rahoitus

Uudenmaan liitto rahoittaa myös koronakriisistä elpymistä ja jälleenrakennusta tavoittelevia hankkeita ns. UKKE-rahoituksella (Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitus). Kolmevuotista määrärahaa on käytettävissä 4,9 miljoonaa euroa. Rahoituksen hakijoita voivat olla esimerkiksi voittoa tavoittelemattomat elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinatoimijat sekä järjestöt toimialasta riippumatta. Yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen tukea ei myönnetä.

Myös UKKE-rahoituksen maksatushakemukseen liitetään tilintarkastajan lausunto koko hankkeen ajalta loppumaksatuksen yhteydessä, jos kyseessä on yhteishanke tai kokonaiskustannuksiltaan yli 80 000 euron hanke. Rahoittajaviranomaisella eli Uudenmaan liitolla on kuitenkin poikkeustapauksissa oikeus vaatia tilintarkastajan lausunto myös pienemmiltä hankkeilta perustelluista syistä.

Tilintarkastajan raportointi

Tilintarkastaja tekee tämän tyyppiset toimeksiannot soveltaen liitännäispalveluja koskevaa ISRS 4400 -standardia ”Toimeksiannot taloudelliseen informaatioon kohdistuvien erikseen sovittujen toimenpiteiden suorittamisesta”.

Liitännäispalvelutoimeksiannoissa tilaaja ja tilintarkastaja sopivat kirjaimellisesti ja yksityiskohtaisesti siitä, mitä tarkastustoimenpiteitä toimeksiantoon kuuluu. Toimenpiteistä voidaan määrätä myös kolmannen osapuolen antamissa ohjeissa tai ehdoissa, kuten näissä Uudenmaan liiton rahoitusmuodoissa, joissa tilintarkastajan toimenpiteet on määrätty rahoituspäätöksen ehtojen kohdassa 1.7:

”Viimeisen maksatushakemuksen liitteenä tulee toimittaa auktorisoidun tilintarkastajan (JHTT, KHT, HTM) lausunto koko hankkeen ajalta, että kuluerittely perustuu kirjanpidon mukaisiin hyväksyttäviin tositteisiin eikä kuluerittelyyn sisälly menoja, jotka säännösten ja annettujen ohjeiden mukaan eivät ole tukikelpoisia.”

Raportin laatimisessa voi soveltuvilta osin hyödyntää esimerkiksi Business Finlandin raporttimalleja ottaen kuitenkin huomioon, että tilintarkastajan toimenpiteitä koskevat määräykset eivät ole samat.

Lue lisää tukien ja avustusten valvonnasta ja tilintarkastajan raportoinnista.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top