Tilintarkastajapäivässä jaettiin elämäntyöpalkinnot

Tilintarkastajapäivässä palkittiin aktiivisiaja ansioituneita jäseniä.

Jaoimme Tilintarkastajapäivässä 11.1.2019 palkintoja henkilöille, jotka ovat osoittaneet kiitettävää aktiivisuutta tilintarkastusalalla. Palkintoja jaettiin neljälle henkilölle kolmessa kategoriassa:

  1. Elämäntyöpalkinto
  2. Vuoden kouluttaja
  3. Vuoden some-vaikuttaja.

Elämäntyöpalkinnot: Yrjö Tuokko ja Veijo Riistama

KHT Yrjö Tuokko on pitkän uransa aikana rikastuttanut suomalaista elinkeinoelämää erityisesti perheyrityksiin keskittyvällä toiminnallaan. Perheyrityksissä omistajuuden merkitys korostuu ja sillä on usein läpileikkaava vaikutus koko yritykseen ja yhteiskuntaan. Yrjö Tuokko on ollut rakentamassa tilintarkastajalle sitä arvokasta roolia, jossa tilintarkastaja tukee yrittäjää ja omistajaa sekä parantaa yritysten toimintaedellytyksiä.

Suomalaiseen tilintarkastuskenttään Yrjö Tuokon vaikutus on ollut erityisen merkittävä usealla tavalla. Yhden miehen tilintarkastusyrityksen kasvattaminen monta kymmentä henkilöä työllistäväksi asiantuntijaorganisaatioksi on yksi osoitus tästä. Tuokon kantaaottava kirjallinen tuotanto on ollut runsas, ja hän on kannustanut muitakin kirjoittamaan tilintarkastuksesta ja taloudesta.

Urheilupiireissä Yrjö Tuokko tuli tunnetuksi Suomen painiliiton puheenjohtajana. Tuotakin tehtävää Tuokko varmasti hoiti tilintarkastajanmaisen tarkasti. Siitä ei liene epäilystä. Tilintarkastajasta on moneksi.

Yrjö Tuokon aktiivista roolia ja otetta tilintarkastukseen liittyvissä kysymyksissä olemme kaikki päässeet seuraamaan myös lehtien palstoilla. Viimeisimmät tilintarkastajakunnan kannalta merkittävimmät ulostulot koskevat tilintarkastusrajahanketta viime syksynä. Tiedämme, että Kauppalehden artikkelia ja siinä Yrjö Tuokon esittämiä kannanottoja luettiin niissä päättäjäpöydissä, joissa tehtiin päätös tilintarkastuksen rajahankkeen keskeyttämisestä.

Kauppatieteiden tohtori Veijo Riistama on nimi ja käsite, jota Suomessa oppinsa saanut laskentatoimen ja tilintarkastuksen harjoittaja ei ole voinut välttää.

On selvää, että Veijo Riistama kuuluu Suomen legendaarisimpiin ja merkittävimpiin tilintarkastuksen toimijoihin. Erityisen merkittävänä voidaan pitää hänen teostaan Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö. Kirjallisuuslistaan kuuluvat luonnollisesti myös konsernitilinpäätöksen oppikirjat ja kirjanpitolain kommentaarit.

Veijo Riistaman pitkä ja yhä jatkuva ura on sisältänyt muun muassa akateemista maailmaa tilintarkastukseen kohdennetun laskentatoimen professuurin hoitamisena Helsingin kauppakorkeakoulussa, KHT-tilintarkastajana toimimista sekä pöydän toisella puolella olemista Lännen Tehtaat Oy:n (nykyinen Apetit) toimitusjohtajan roolissa.

Veijo Riistama osallistui erittäin aktiivisesti yhdistyksen IFAC-käännöstyöryhmän työhön yli kymmenen vuoden ajan vuosina 2005-2015. Hänen panoksensa oli merkittävä varsinkin käännöstekstin oikeakielisyyden, selkeyden ja johdonmukaisuuden kannalta. Erityisen mittava ponnistus oli vuosiin 2008-2009 ajoittunut ns. clarity-projekti, jonka yhteydessä kaikki ISA-standardit uudistuivat.

Vuoden kouluttaja: Pasi Waris

KHT Pasi Waris (Linnavuoren Yrityspalvelut Oy) on kouluttanut ansiokkaasti jäsenkoulutuksissamme 10 viime vuoden aikana muun muassa tilintarkastus- ja ISA-aiheista käytännönläheisesti ja monipuolisesti – sekä osallistujapalautteiden mukaan kiitettävin arvosanoin. Hän on asiantunteva ja erinomainen esiintyjä. Pasi on osallistunut laadukkaiden koulutusten sisältöjen suunnitteluun ja toiminut puhujana useassa tilaisuudessa mukaan lukien useamman paikkakunnan koulutuskiertueet, Kesäpäivät ja matkaseminaarit.

Vuoden some-vaikuttaja: Paula Roima

KHT Paula Roima (Audimat Oy) on tehnyt tilintarkastajan työtä näkyväksi ja tunnetuksi somekanavissa: hän aloittaa keskusteluja ja osallistuu keskusteluihin aktiivisesti. Paula osaa sanoittaa laajalle yleisölle, mitä tilintarkastajan työhön kuuluu ja miten tilintarkastaja sovittaa työn ja vapaa-ajan.

Eikä tämä jää sometuksien varaan, vaan Paula myös bloggaa ja lähtee innokkaasti mukaan tunnettuuskampanjoihin: Kun tilintarkastajat valtasivat radiokanava BusinessFM:n kertoen neljän jakson voimin työstään, Paula valotti, miten hän toimii yrittäjän kumppanina ja neuvonantajana. Lisäksi Paula on todennut Tunne tilintarkastajasi -kampanjassa tilintarkastajuuden olevan hänen geeneihinsä koodattu asia. Ja tuossa kampanjassa Paulan osio oli otsikoitu osuvasti – mitenkäs muuten kuin: Paula Roima – tilintarkastaja ja varsinainen supernainen.

Lämpimät onnittelut palkituille!

Palkitsemiset perustuvat ST ry:n palkitsemistoimikunnan päätöksiin. Palkitsemistoimikuntaan kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Maria Grönroos, toiminnanjohtaja Sanna Alakare, osaamisen kehittämisen päällikkö Carita Mäkinen, hallintopäällikkö Taina Lehtola, viestintä- ja jäsenpalveluasiantuntija Paula Hämäläinen ja asiantuntija Jarkko Raitio.

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top