Tilintarkastajapäivässä palkittiin tilintarkastusalan aktiiveja

Tilintarkastajapäivässä 2018 palkittiin vuoden tilintarkastusteko, vuoden vaikuttaja, vuoden kouluttaja ja vuoden tulokas.

Jaoimme Tilintarkastajapäivässä 12.1. palkintoja henkilöille, jotka ovat osoittaneet kiitettävää aktiivisuutta tilintarkastusalalla. Palkintoja jaettiin neljässä kategoriassa:

  1. Vuoden tilintarkastusteko
  2. Vuoden vaikuttaja
  3. Vuoden kouluttaja
  4. Vuoden tulokas.

Vuoden tilintarkastusteko:

KHT Christian Savtschenko (PwC) on toiminut Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastustoimikunnan puheenjohtajana vuodesta 2009. Tilintarkastustoimikunta on keskeisessä roolissa, kun puhutaan hyvän tilintarkastustavan kehittämisestä ja erityisesti tilintarkastajien raportoinnista Suomessa. Tilintarkastustoimikunnan puheenjohtajana Christian on ollut tekemässä päätöksiä ja ratkaisuja, jotka ovat vaikuttaneet kaikkien tilintarkastajien tekemisiin viimeistään siinä vaiheessa, kun tilintarkastaja on kirjoittanut tilintarkastuskertomusta.

Erityisen merkityksellinen rooli tilintarkastustoimikunnalla oli tilintarkastuskertomusmallien uudistumisten yhteydessä, kun kertomusmallit uudistettiin EU-lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisiksi.

Christian on osoittanut erityistä sitoutuneisuutta, pitkäjänteisyyttä ja periksiantamattomuutta tilintarkastustoimikunnan puheenjohtajan tehtävässä ja usein haasteellisiksikin muodostuneissa tilintarkastajan raportointiin liittyvien ohjeistusten laatimisissa.

Vuoden vaikuttajat:

KHT Tiina Torniainen (KPMG) osallistui Suomen Tilintarkastajat ry:n edustajana Tilintarkastuslain muutokset -työryhmään, jonka tehtävänä oli valmistella EU:n tilintarkastusdirektiivin muutoksen ja tilintarkastusasetuksen implementointi kansalliseen lainsäädäntöön. Kyseisen työryhmän toimikausi oli lokakuusta 2014 lokakuuhun 2015, jonka aikana se kokoontui 13 kertaa. Yhtä useasti tai jopa useammin kokoontui yhdistyksessä taustatyöryhmä valmistelemaan perusteltuja kantoja tilintarkastusalan kannalta keskeisiin substanssikysymyksiin, joita TEM-työryhmässä käsiteltiin.

Valmistautumiset kokouksiin ovat vaatineet erityistä vihkiytymistä asiaan ja vieneet runsaasti Tiinan aikaa ja resursseja. Vaikka asiat ja tilanteet eivät olleet yksinkertaisia, Tiina jaksoi väsymättömästi puolustaa alan yhteistä etua. Asioiden läpivieminen edellytti pelisilmää ja oikeaa ajoitusta. Tiina onnistui näissä tilanteissa loistavasti.

Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Mikko Reinikaista (PwC) on omien sanojensa mukaan usein tituleerattu tilintarkastajaksi. Eikä syyttä, sillä hän kyllä tuntee tilintarkastuksen kuin omat taskunsa, olematta kuitenkaan tilintarkastaja. Mikko kutsuttiin Tilintarkastuslain muutokset -työryhmään sihteeriksi tammikuussa 2015. Mikko käytti lukemattomia tunteja tilintarkastuslain ja tilintarkastusasetuksen eteen. Mikon kynästä oli myös peräisin luonnos työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi tilintarkastajan toiminnan järjestämisestä. Ei anneta sen himmentää Mikon tähtihetkeä, että kyseinen asetus jäi lopulta luonnokseksi. Säännökset otettiinkin lakiin.

Erityisen mieleenpainuvasti Mikon työskentelystä on jäänyt mieleen erinäiset Mikon käyttämät kielikuvat. Näillä kielikuvilla Mikko on onnistunut kuvaamaan ja hahmottamaan monia vaikeitakin asiakokonaisuuksia ja saanut ihmisiä vähintäänkin suuren positiivisen hämmennyksen valtaan.

Tämän lisäksi Tiina ja Mikko ovat olleet muutoinkin ensimmäisten joukossa vaikuttamassa muuttuvaan sääntelyyn esittämällä rakentavia kehitysehdotuksia. He ovat myös olleet kehittämässä tilintarkastusalan uusia käytäntöjä muuttuvassa toimintaympäristössä ja olleet innokkaasti mukana viestimässä muutoksista niin tilintarkastusalalle kuin sidosryhmillekin.

Vuoden kouluttaja:

KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö (Revisium) on kouluttanut monipuolisesti ST-Akatemian jäsenkoulutuksissa ja tutkintovalmennuksissa muun muassa kirjanpitolain muutoksiin liittyvistä ja sisäisen tarkastuksen aiheista. Jaakko on asiantunteva ja erinomainen esiintyjä. Hän on saanut osallistujapalautteissa kiitettäviä arvosanoja.

Jaakko on osallistunut laadukkaiden koulutusten sisältöjen suunnitteluun ja toiminut puhujana useassa tilaisuudessa. Hän toimii myös Tampereen yliopistossa luennoitsijana ja edistää näin alan tunnettuutta ja houkuttelevuutta myös nuorten keskuudessa.

Vuoden tulokas:

KHT Jose Kautonen (TiliKeisarit) on ollut aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa, muun muassa nuorille tilintarkastajille kohdennettavien palvelujen ideoijana. Hän on myös osallistunut Tunne tilintarkastajasi -kampanjaan kuvaten hauskasti urapolkunsa tilintarkastajaksi sekä kertomalla ”tuoreen” tilintarkastajan näkemyksen vaativaan, mutta myös hyvin antoisaan ja mielenkiintoiseen työhön. Aktiivisuutensa hän on osoittanut myös osallistumalla useaan jäsenkoulutukseemme.

Palkitsemiset perustuvat Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksen päätöksiin, jotka on tehty palkitsemistoimikunnan esityksestä. Palkitsemistoimikuntaan kuuluivat hallituksen varapuheenjohtaja Maria Grönroos, toiminnanjohtaja Sanna Alakare, jäsenpalvelu- ja koulutuspäällikkö Carita Mäkinen, hallintopäällikkö Taina Lehtola, viestinnän ja sisältöjen tuottaja Paula Hämäläinen ja asiantuntija Jarkko Raitio.

Lisää samasta aiheesta

Vuoden 2024 opiskelija-apurahat on jaettu 

Myönnämme vuosittain apurahoja tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa tutkiville. Tänäkin vuonna apurahahakemuksia saatiin runsaasti eri korkeakouluista. Monipuolisten ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden joukosta valittiin viisi apurahansaajaa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top