Uudistuva ISA 570 -standardi voi kasvattaa tilintarkastuksen odotuskuilua

Pohjoismaiset tilintarkastajayhdistykset kommentoivat uudistuvan ISA 570 standardin luonnosta yhteistyössä. Uudistukset voivat kasvattaa tilintarkastajan työhön liittyvää odotuskuilua.

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja antava IAASB julkaisi keväällä luonnoksen uudistetuksi ISA 570 Toiminnan jatkuvuus -standardiksi. Suomen Tilintarkastajat antoi standardiluonnoksesta kommentit yhdessä muiden pohjoismaisten tilintarkastajayhdistysten kanssa NRF:n nimissä. 

Yhteisissä kommenteissamme tuotiin esiin mm. seuraavaa: 

  • IAASB ehdotti muutosta sen kauden alkamishetkeen, jolta toiminnan jatkuvuutta arvioidaan. Tällä hetkellä kausi alkaa tilikauden päättymisestä, mutta ehdotuksen mukaan se alkaisi vasta tilinpäätöksen allekirjoittamisesta. NRF:n mielestä kauden pitäisi olla linjassa sovellettavan tilinpäätösnormiston kanssa. 
  • IAASB ehdotti merkittäviä muutoksia tilintarkastajan raportointiin. Toiminnan jatkuvuudesta olisi ehdotuksen mukaan aina oma kappaleensa tilintarkastuskertomuksessa huolimatta siitä, tekikö tilintarkastaja siihen liittyviä havaintoja. Raportointi olisi erilaista listatuissa yhtiöissä ja ei-listatuissa yhtiöissä. NRF näkee ehdotuksessa mm. sen riskin, että kertomuksen lukijat voivat luulla tilintarkastajan nimenomaisesti vahvistavan yhtiön toiminnan jatkuvan. Asiasta ei kuitenkaan ole tarkoitus jatkossakaan antaa varmuutta. 
  • NRF muistuttaa, että toiminnan jatkuvuuden arviointi on ensisijaisesti johdon tehtävä, ja todelliset parannukset toiminnan jatkuvuuteen liittyvässä raportoinnissa vaativat raportointiketjun yhteistyötä. 
  • NRF on huolestunut siitä, että uudistukset lisäävät tarpeettomasti tilintarkastajan työtä erityisesti niissä tapauksissa, joissa toiminnan jatkuvuuteen ei liity riskejä. Standardin pitäisikin olla vahvemmin riskiperusteinen ja vaatimusten sitä kautta osin ehdollisia. 

IAASB:n tavoitteena on kaventaa tilintarkastukseen liittyvää odotuskuilua. Osa ehdotetuista muutoksista saattaa kuitenkin NRF:n näkemyksen mukaan enemminkin kasvattaa tilintarkastajan työhön kohdistuvaa odotuskuilua.  

Voit tutustua kaikkiin standardiluonnoksesta annettuihin kommentteihin IAASB:n verkkosivuilla. Lopullisen standardin suunniteltu hyväksymisajankohta on joulukuu 2024. 

Lisää samasta aiheesta

ISA 240 -standardi uudistuu – luonnos julkaistu

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 240 Väärinkäytöksiin liittyvät tilintarkastajan velvollisuudet tilintarkastuksessa uudistuu. IAASB on julkaissut luonnoksen uudistetusta standardista sidosryhmien kommentoitavaksi. Kommentointiaikaa on 5.6.2024 saakka.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top