Vastaa kyselyyn: Koronaviruspandemian vaikutus tilintarkastuksen laatuun

Pro gradun tarkoituksena on selvittää millä tavoin koronaviruspandemia on vaikuttanut tilintarkastusprosessiin ja tilintarkastuksen laatuun. Kysely on avoinna vuoden 2020 loppuun saakka.

Pro gradun tarkoituksena on selvittää millä tavoin koronaviruspandemia on vaikuttanut tilintarkastusprosessiin ja tilintarkastuksen laatuun. Kysely on avoinna vuoden 2021 loppuun saakka.

Teksti: Anetta Dobrus | Kuva: Vesa Sammalisto

Opiskelen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja olen aloittanut työskentelyn pro graduni parissa. Olen jo opintojeni alkuajoilta saakka ollut kiinnostunut tilintarkastustyöstä, ja muun muassa kandityönikin liittyi tilintarkastukseen ja talousrikollisuuteen.  

Tällä hetkellä elämme kuitenkin kovin poikkeuksellista aikaa ja niin sanottua ’’uutta normaalia’’. Koronaviruspandemia ja sen aiheuttamat muutokset työelämään ovatkin todennäköisesti vaikuttaneet olennaisesti myös tilintarkastusprosessiin. Tämän takia opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää kyselytutkimuksen kautta tilintarkastustyöltä tekeviltä, että millä tavoin korona-aika on vaikuttanut heidän työskentelyyn ja yleisesti työskentelyprosesseihin.  

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15-20 minuuttia ja se on täysin anonyymi. Kyselyyn voi vastata suomeksi. Kyselyn voi myöskin keskeyttää missä tahansa vaiheessa ja tallentaa sen niin, että vastaamista voi jatkaa myöhemmin.  

Tutkimukseni ydin keskittyy tilintarkastajien omiin kokemuksiin ja näkemyksiin, joten vastauksenne ovat hyvin tärkeitä tutkimukseni kannalta. Lisäksi ne kiinnostavat myös minua hyvin paljon, koska pyrkimykseni on työskennellä tulevaisuudessa tilintarkastajana. Mikäli sinulta löytyy päivästäsi sopiva hetki, niin avaa kysely ja kerro vapaasti siitä, millaista työskentely on ollut korona-aikana – kaikki mahdolliset hyvät ja huonot puolet. Kerro toki myöskin, jos et ole kokenut muutoksia tilintarkastustyössä korona-aikana. Jokainen vastaus on tärkeä ja arvokas.

Anetta Dobrus, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top