Kestävyysraportit varmennetaan kestävyysvarmennusstandardien mukaisesti

Ensimmäiset kestävyysraportit julkaistaan keväällä 2025. Kestävyysraportoinnin luotettavuuden, vertailukelpoisuuden ja läpinäkyvyyden kannalta on tärkeää, että kestävyysraportit varmennetaan.

Kirjoittaja: Ingalill Aspholm

Kestävyysraportointidirektiivi antaa komissiolle valtuudet hyväksyä EU-laajuisia kestävyysraportoinnin varmennusstandardeja antamalla delegoidun asetuksen tästä. Tämä velvoittaa yrityksiä varmentamaan kestävyysraporttinsa. Direktiivissä säännellään, että komissio antaa EU-laajuisen rajoitetun varmuustason varmennusstandardin viimeistään 1.10.2026. Kuitenkin ensimmäiset kestävyysraportit julkaistaan jo keväällä 2025, joten yritysten kestävyysraporttien varmentamisen käytännöt voivat erota toisistaan ensimmäisenä vuotena EU:ssa.

Globaalitason kestävyysraportin varmennusstandardi, International Standard on Sustainability Assurance, ISSA 5000 -varmennusstandardi, joka tulee luomaan perustan kestävyystarkastuksille ja varmentamiselle. Standardi tullaan hyväksymään alustavien tietojen perusteella syyskuussa, joten standardi olisi käytettävissä soveltuvin osin kestävyysraporttien varmennuksessa myös EU:ssa.


Standardi ei kuitenkaan kata kestävyysraportointidirektiiviin ja lainsäädäntöön implementoituja vaatimuksia rajoitetusta varmuudesta yritysten kestävyysraporteille. Varmennettujen tietojen laajuudesta ei ole vielä täsmennetty. Laissa vaaditaan kestävyysraportin varmentajalta rajoitettu varmuus seuraavista seikoista:

  • I. hyväksyttyjen raportointistandardien noudattaminen (ESRS)
  • II. yrityksen suorittama prosessi ESRS:n mukaisesti raportoitujen tietojen tunnistamiseksi (olennaisuusarvio)
  • III. kestävyysraportoinnin merkitsemistä koskevan vaatimuksen noudattaminen (digitalisointi)
  • IV. EU-taksonomia-asetuksen raportointivaatimusten noudattaminen

Kestävyysraportointisääntelyn mukaan koko kestävyysraportti varmennetaan, ja Suomessa sen allekirjoittaa kestävyysraportointitarkastajaksi erityspätevöitynyt tilintarkastaja.

Lue lisää: Kestävät arvoketjut pistävät pk-yritykset tiukoille

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Kestävät arvoketjut pistävät pk-yritykset tiukoille

Suomen yrityskenttä koostuu valtaosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Arvoketjuissa olevien pk-yritysten on raportoitava kestävyystietojansa sääntelyn velvoittaville kestävyysraportoiville yrityksille. Hoitamaton arvoketjuraportointitehtävä voi vaikuttaa pk-yritysten toiminnan jatkuvuuteen.

Lue lisää

LCE-tilintarkastus vie perille kohtuullisella varmuudella

Jos tilintarkastusta vertaisi lentämiseen, voisi sanoa, että ISA-standardit on laadittu lentokäsikirjaksi ison matkustajakoneen lentäjälle. Nyt pienkoneenkin lentäjälle on laadittu oma lentokäsikirja eli LCE-ISA-standardi. Kumpikin ohjeistus johtaa asianmukaisesti sovellettuna turvalliseen ja luotettavaan lopputulokseen.

Lue lisää

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top