KHO tarttui ISA-standardeihin

Korkein hallinto-oikeus otti päätöksellään kantaa kansainvälisten tilintarkastusalan standardien asemaan.

Korkein hallinto-oikeus otti päätöksellään kantaa kansainvälisten tilintarkastusalan standardien asemaan. 

Kirjoittaja: Risto Ruuska | Kuva: Aki Rask

Kansainvälisten tilintarkastusalan standardien eli ISA-standardien velvoittavuudesta on käyty tiivistä keskustelua tilintarkastusalalla jo kauan. Korkein hallinto-oikeus (KHO) otti 12.2.2020 antamallaan päätöksellä kantaa standardien oikeudelliseen asemaan.  

Kurinpitoasia nosti standardit tikunnokkaan 

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitettiin tilintarkastuslautakunnan kurinpitoasiassa tekemästä päätöksestä. Päätöksessä oli lueteltu yhteensä 30 kappaletta ISA-standardien vaatimusta tai soveltamista koskevaa ohjeistusta. Tapaus koski tilintarkastusta yrityksessä, joka ei ole kirjanpitolaissa tarkoitettu pienyritys. 

KHO otti päätöksessään kantaa ISA-standardien asemaan seuraavasti:  

”Koska Euroopan unionissa ei ole hyväksytty sovellettavaksi kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja, mainittu säännös ei tule sovellettavaksi. Kansainvälisiä tilintarkastusstandardien eli ISA-standardien sisältämien keskeisten periaatteiden noudattamista on kuitenkin pidettävä osana tilintarkastuslaissa säädettyä hyvää tilintarkastustapaa.  

Koska kysymys ei kuitenkaan ole lakiin verrattavista suoraan sovellettavista oikeusohjeista, korkein hallinto-oikeus katsoo, että standardeille ei voida antaa sellaista asemaa, että tilintarkastuslaissa tarkoitettujen seuraamusten määrääminen voisi perustua yksinomaan näissä standardeissa esitettyjen yksityiskohtaisten vaatimusten noudattamisen arviointiin.” 

Keskeisiä periaatteita noudatettava  

Mielestäni KHO:n ratkaisusta voidaan tehdä seuraavat päätelmät: 

  1. Tilintarkastuslain vastaisesta menettelystä tulee antaa tilintarkastajalle varoitus tai huomautus. Tilintarkastuslain vastaista menettelyä on hyvän tilintarkastustavan rikkominen.  
  2. ISA-standardien keskeisten periaatteiden noudattaminen on osa hyvää tilintarkastustapaa. ISA-standardien sisältämien keskeisten periaatteiden noudattamatta jättäminen on vastoin hyvää tilintarkastustapaa. Siksi niiden noudattamatta jättämisestä tulee antaa kurinpidollinen seuraamus. 
  3. KHO:n mukaan kurinpidollisten seuraamusten määrääminen ei voi perustua yksinomaan ISA-standardien yksityiskohtaisten vaatimusten noudattamisen arviointiin. ISA-standardien yksityiskohtaisten vaatimusten noudattamatta jättäminen ei voi yksinään olla osoitus hyvän tilintarkastustavan vastaisesta menettelystä. 
  4. Tilintarkastuslautakunta ei voi jatkossa määrätä kurinpidollista seuraamusta tilintarkastajalle vain sillä perusteella, että tilintarkastaja ei ole noudattanut ISA-standardien yksityiskohtaisia vaatimuksia.  
  5. Tilintarkastusvalvonta ei voi jatkossa määrätä tilintarkastajaa laaduntarkastuksessa uusintatarkastukseen tai hylätä tilintarkastajaa laaduntarkastuksessa vain sillä perusteella, että tilintarkastaja ei ole noudattanut ISA-standardien yksityiskohtaisia vaatimuksia.  

KHO:n päätös korostaa ISA-standardien keskeisten periaatteiden noudattamista. Sen sijaan yksityiskohtaisten vaatimusten noudattamista ei voida edellyttää esimerkiksi laaduntarkastuksessa.

– Risto Ruuska, johtava asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – Talous & tilintarkastus 1/2020 -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta

LCE-tilintarkastus vie perille kohtuullisella varmuudella

Jos tilintarkastusta vertaisi lentämiseen, voisi sanoa, että ISA-standardit on laadittu lentokäsikirjaksi ison matkustajakoneen lentäjälle. Nyt pienkoneenkin lentäjälle on laadittu oma lentokäsikirja eli LCE-ISA-standardi. Kumpikin ohjeistus johtaa asianmukaisesti sovellettuna turvalliseen ja luotettavaan lopputulokseen.

Lue lisää

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että oma avoimuusraportti antaa edellytettävät tiedot ja julkaiseminen tapahtuu vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top