Laaduntarkastukset ovat osa tilintarkastajan ammattia

Mitä laaduntarkastus tarkoittaa ja miten siihen valmistaudutaan? Haastattelussa Sari Hakala.

Tilintarkastajat saavat säännöllisesti kutsun PRH:n tilintarkastusvalvonnan tekemään laaduntarkastukseen. Mitä laaduntarkastus tarkoittaa ja miten siihen valmistaudutaan? HT Sari Hakala kertoo kokemuksistaan.

Kirjoittaja: Minttu Sallinen | Kuva: Joonas Villanen

Koska olit laaduntarkastuksessa? Oletko ollut aiemmin laaduntarkastuksessa?

Olin laaduntarkastuksessa alkuvuodesta 2019. Aiemmin olen ollut laaduntarkastuksessa vuonna 2013.

Miten laaduntarkastus käytännössä tehtiin? Valmistauduitko jotenkin laaduntarkastukseen?

Tällä kertaa kutsu laaduntarkastukseen tuli juuri ennen joulua, ja siinä pyydettiin toimittamaan työpaperit 9.1.2019 mennessä PRH:n tilintarkastusvalvonnalle. Toimitin aineiston sähköisesti ja kaikki muukin kommunikointi käytiin sähköpostin välityksellä. Myös tuloksen sain sähköpostitse.

En valmistautunut tarkastukseen erityisemmin, sillä tarkastukseen valittu asiakastyö oli tehty jo keväällä. Toki olin kuullut muiden kokemuksia PRH:n laaduntarkastuksista, joten tiesin jonkin verran, mitä odottaa.

Mihin laaduntarkastuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota? Miten olit nämä tarkastanut?

Tarkastuksessa keskityttiin liikevaihtoon, myyntisaamisiin ja muistiotositteisiin. Kyseisellä asiakkaalla ei ollut varastoa.

Tarkastamisesta voisin kertoa vaikka kuinka paljon, mutta tässä pääasioita: Myyntisaamisista suurimmassa osassa oli ”maksuun asti” evidenssiä, ja liikevaihdon muodostumista olin käynyt asiakkaan kanssa läpi tilikauden aikana. Lisäksi tilikauden päättyessä kävimme läpi toiminnanohjaus- ja laskutusjärjestelmien yhteyttä ja laskutuksen täydellisyyttä. Lisäksi kävin läpi alkaneen tilikauden laskutusta katkon varmentamiseksi. Olin kohdistanut tarkastustoimenpiteitä koko tilikauden muistiotositteisiin, vaikkakin painopisteenä oli lopputilikausi.

Saitko laaduntarkastusprosessin aikana havaintoja jostain ja piditkö näitä itse aiheellisina?

Sain helmikuussa lisätietopyynnön muistiotositteiden ja liikevaihdon tarkastuksesta. Vastasin tähän lisätietopyyntöön. Myöhemmin sain samoista aiheista vielä virallisen kuulemiskirjeen, johon myös vastasin. Kysytyt asiat kävivät ilmi jo työpapereista, mutta osa löytyi hieman ripotellusti useammasta eri kohdasta. Kokosin ne siis yhteen vastauksissani.

Kuinka paljon laaduntarkastus vei aikaasi ja kuinka kauan prosessi kaiken kaikkiaan kesti?

Kutsu tarkastukseen tuli juuri ennen joulua 2018, ja hyväksytyn tuloksen sain kesäkuun 2019 lopussa. Aikaa kului alkulomakkeiden ja lisätietojen antamiseen useampi työpäivä – ja toki asia pyöri mielessä tuon noin puolen vuoden ajan.

Tekisitkö jotain toisin tulevissa laaduntarkastuksissa? Minkälaisia terveisiä lähettäisit laaduntarkastukseen osallistuville kollegoillesi?

Käyttäisin enemmän aikaa ensimmäiseen lisätietokyselyyn vastaamiseen. Jatkossa yritän vielä tarkemmin kirjoittaa työpapereihin auki omaa ajatusprosessiani. Juttelen mielelläni kollegojen kanssa aiheesta.

Laadunvalvontaprosessia kehitetään kaiken aikaa. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää valvojalle?

Toivoisin, että tarkastuksessa olisi jonkinlaista kasvotusten tai puhelimessa tapahtuvaa kommunikaatiota mukana. Tällöin mahdolliset väärinymmärrykset puolin ja toisin voisi selvittää nopeammin. Toivoisin myös, että laaduntarkastusprosessi ei olisi käynnissä juuri silloin, kun tilintarkastajilla on vuoden kiireisin aika meneillään. Voisivatko esimerkiksi mahdolliset lisätietokysymykset tulla syksyllä? Parasta olisi, jos koko tarkastusprosessi tapahtuisi elo–marraskuun aikana.

Lisäksi tarkastusprosessissa olleille on tulossa joulukuussa 2019 koulutuspäivä havainnoista. Tuollainen päivä olisi varmasti hyödyllinen kaikille halukkaille ja varsinkin sellaisille, joille tarkastus on tulossa lähiaikoina.

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – Talous & tilintarkastus 3/2019 -lehdessä.

Mikä laaduntarkastus?

Tilintarkastajan ammatti on säännelty, ja siksi sitä myös valvotaan. Laaduntarkastukset ovat osa Patentti- ja rekisterihallituksen jatkuvaa tilintarkastuksen valvontaa.

Laaduntarkastusten avulla pyritään varmistumaan siitä, että tilintarkastaja noudattaa hyvää tilintarkastustapaa ja muita lainsäädännön vaatimuksia sekä siitä, että tilintarkastaja on saanut riittävästi evidenssiä tarkastuksen johtopäätösten ja antamansa kertomuksen tueksi.

Myös kansainvälisten tilintarkastusalan standardien eli ISA-standardien noudattamista arvioidaan osana hyvää tilintarkastustapaa.

Säännöllisesti kolmen tai kuuden vuoden välein

Tilintarkastaja, joka tarkastaa päävastuullisena pörssiyhtiöitä, pankkeja tai vakuutusyhtiötä, osallistuu laaduntarkastukseen joka kolmas vuosi. Muut tilintarkastajat saavat kutsun laaduntarkastukseen vähintään joka kuudes vuosi.

Tavoitteena tilintarkastuksen kehittäminen

Laaduntarkastusten perusteella PRH voi antaa suosituksia ja ohjeita tai määrätä tilintarkastajan esimerkiksi uusintatarkastukseen. Tavoitteena on tilintarkastuksen yhdenmukaisuus. Suomen Tilintarkastajat ry tekee aktiivista yhteistyötä PRH:n kanssa tilintarkastusalan kehittämiseksi.

Lisää samasta aiheesta

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että oma avoimuusraportti antaa edellytettävät tiedot ja julkaiseminen tapahtuu vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top