LCE-tilintarkastus vie perille kohtuullisella varmuudella

Jos tilintarkastusta vertaisi lentämiseen, voisi sanoa, että ISA-standardit on laadittu lentokäsikirjaksi ison matkustajakoneen lentäjälle. Nyt pienkoneenkin lentäjälle on laadittu oma lentokäsikirja eli LCE-ISA-standardi. Kumpikin ohjeistus johtaa asianmukaisesti sovellettuna turvalliseen ja luotettavaan lopputulokseen.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: iStock

Kansainvälisissä tilintarkastuspiireissä on pitkään valinnut näkemys, että vain ISA-standardien mukainen tilintarkastus tuottaa riittävän korkean eli kohtuullisen varmuuden ja on siten ainoa vaihtoehto sidosryhmien luottamuksen saavuttamiseksi. Tätä käsitystä on kuvastanut lause ”An audit is an audit”.

Pk-tilintarkastukselle tarvittiin oma manuaali

Vuosien mittaan ISA-standardeja kohtaan on kuitenkin esitetty kritiikkiä erityisesti siksi, että niiden soveltaminen pk-toimeksiannossa on tarpeettoman työlästä. ISA-standardit on lähtökohtaisesti laadittu suurten kansainvälisten konsernien tilintarkastukseen ja ne sisältävät monia vaatimuksia, jotka ovat pk-tilintarkastuksessa tarpeettoman monimutkaisia tai jopa turhia. Kohtuulliseen varmuuteen on pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa mahdollista päästä suoraviivaisemminkin.

Jos tilintarkastusta vertaisi lentämiseen, voisi sanoa, että ISA-standardit on laadittu lentokäsikirjaksi ison matkustajakoneen lentäjälle. Nykytilanteessa kaikkien lentäjien on pitänyt soveltaa samaa käsikirjaa konetyypistä riippumatta, mikä lisää tehottomuutta ja saattaa turhauttaakin.

ISA-standardeja ja muita kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja laativa IAASB otti pk-tilintarkastuksen standardihaasteen agendalleen noin viisi vuotta sitten pohjoismaiden yhteisestä aloitteesta. Sen jälkeen asia on edennyt vauhdilla ja viime syksynä IAASB hyväksyi ja julkaisi uuden kansainvälisen tilintarkastusstandardin yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin eli LCE-ISA-standardin. Fokus oli muuttunut tarkastettavan yhteisön koosta monimutkaisuuteen, sillä pienikin yhteisö voi olla tilintarkastuksen näkökulmasta monimutkainen ja toisaalta suurikin voi olla yksinkertainen.

Saavutettava varmuus on sama

Sovellettavan standardin eli sen, tehdäänkö tilintarkastus ISA-standardeja vai LCE-ISA-standardia soveltaen, ratkaisee asiakkaan monimutkaisuus. Tilintarkastaja arvioi asiaa ennen tarkastuksen aloittamista ja tarvittaessa myös tarkastuksen aikana. Asianmukaisen tilintarkastuskäsikirjan asianmukainen seuraaminen on hyvän tilintarkastustavan mukaista ja sitä arvioi jälkikäteen tilintarkastusvalvonta.

Kun LCE-ISA-standardia sovelletaan asianmukaisissa tilanteissa ja asianmukaisella tavalla, tuottaa se saman varmuuden tilinpäätöksen oikeellisuudesta kuin ISA-standardienkin mukainen tarkastus. Kyse ei siis ole alemman varmuustason tuottavasta yleisluonteisesta tarkastuksesta, jolle on jo olemassa omat ISRE-standardinsa, tai muutenkaan alemman tason tarkastuksesta.

Tarkastus ei käytännössä juurikaan muutu

LCE-ISA-standardi perustuu ISA-standardeista tutuille käsitteille, termeille, prosesseille ja tilintarkastajan työtä ohjaaville vaatimuksille. Kohtuullisen varmuuden lisäksi yhteistä on siis muun muassa riskiperusteisuus, olennaisuus ja riittävän evidenssin hankkiminen.

Yksinkertaiseen yhteisöön ja sen tilinpäätökseen liittyvät virheen riskit ovat monesti vähäisiä, alhaisia ja tilintarkastajan helposti tunnistettavissa. Näiden riskien taklaaminen tarkastustoimenpiteillä on monesti yksinkertaista. Tilintarkastuksessa tilintarkastaja tunnistaa ja arvioi olennaisen virheen riskit tilinpäätöksessä ja vastaa tarkastuksellaan näihin riskeihin. Tarkastuksen on oltava sellaista, että tilintarkastaja voi sen perusteella kohtuullisella varmuudella todeta, ettei tilinpäätöksessä ole olennaisia virheitä. Tämä varmuus ilmaistaan tilintarkastuskertomukseen sisältyvällä lausunnolla.

Tilintarkastuksen prosessi riskienarvioinnista raportointiin on samanlainen riippumatta sovellettavasta standardista. Lentokäsikirjakaan ei vaikuta nousuun, lentoon tai laskeutumiseen. Ne suoritetaan tinkimättömällä ammattitaidolla ja kokemuksella, jota tarkoitukseen soveltuva ohjeistus tukee.

Uusi standardi on pienelle tarkoituksenmukaisempi

LCE-ISA-standardi eroaa ISA-standardeista pituutensa lisäksi eniten siinä, että monimutkaisiin tilanteisiin liittyvät vaatimukset, joita yksinkertaisen yhteisön tarkastuksessa ei tarvita, on jätetty pois. Lisäksi muun muassa käsityksen muodostamista asiakkaan sisäisestä valvonnasta ja riskien tunnistamis- ja arvioimisprosessia on yksinkertaistettu.

LCE-ISA-standardissa onkin kyse siitä, että yksinkertaisen yhteisön tilintarkastajalla on käytettävissään käsikirja, joka nimenomaisesti laadittu yksinkertaisen yhteisön tilintarkastusta varten. Käsikirja sopii tilintarkastajan käyttöön paremmin sellaisenaan, kun sen sisältämät toimenpiteet ovat relevantteja ja oikein mitoitettuja. Eihän pienkoneenkaan lentäjä tarvitse matkustajakoneen lentokäsikirjaa osatakseen lentää omalla koneellaan turvallisesti perille!

Tilinpäätöksen laatija tai käyttäjä ei huomaa eroa

Vaikka LCE-ISA-standardi on suomalaiselle pk-tilintarkastukselle erittäin tervetullut käsikirja, sen vaikutukset jäävät pitkälti alan sisäisiksi. Käsikirjan vaihtumisella ei todennäköisesti ole vaikutusta lentoaikaan eli tilintarkastuksen kestoon. Siitä, onko toimeksiannossa asianmukaista soveltaa LCE-ISA-standardia nykyisten ISA-standardien sijaan, päättää lentäjä eli tilintarkastaja itse.

Muutoksella ei siis pitäisi olla vaikutusta tilinpäätösten laatijoihin tai käyttäjiin. Eihän lentokoneen matkustajakaan tiedä, millaista lentokäsikirjaa lentäjä käyttää – kunhan voi luottaa pääsevänsä perille turvallisesti, miellyttävästi, taloudellisesti ja ajallaan!

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – talous & tilintarkastus 1/2024 -lehdessä.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

LCE-standardi käyttöön Suomessa vuoden 2024 aikana

Uusi LCE-standardi korvaa muut ISA-standardit yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksessa. Tavoitteenamme on, että jäsenemme voivat siirtyä soveltamaan uutta standardia tilikauden 2024 tilintarkastuksissa. Tilintarkastajat voivat suunnitella omaa LCE-standardin käyttöönottoaan ja sen aikataulutusta kokoamani 10 kohdan listan avulla.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top