LyhyeSTi: Ominaispiirteet yksilöivät tarkastetut yksiköt 

PRH:n laadunvalvonta tekee vuosittain havaintoja siitä, ettei tilintarkastaja ole yksilöinyt tarkastamiaan yksiköitä riittävän yksityiskohtaisesti. Mitä tämä tarkoittaa ja miten yksiköt pitäisi yksilöidä?

Tilintarkastuksen dokumentoimiseen liittyen on vaatimuksia kaikissa ISA-standardeissa, mutta siitä on myös oma standardinsa ISA 230 Tilintarkastusdokumentaatio

ISA 230.9 mukaan tilintarkastajan tulee kustakin suosittamastaan tilintarkastustoimenpiteestä dokumentoida muun muassa ”ominaispiirteet, jotka yksilöivät tarkastetut yksiköt tai seikat”. Tarkastettavia yksiköitä ovat muun muassa myyntilaskut, ostolaskut, pääkirjanpitotositteet tai sopimukset. 

Standardin soveltamisohjeessa (ISA 230.A12) selitetään, että yksilöivät ominaispiirteet vaihtelevat toimenpiteen luonteen ja tarkastettavan kohteen mukaan.  

Mitä ja miten yksilöidään? 

Yksilöiviä ominaispiirteitä ovat esimerkiksi päivämäärät ja lasku-, tilaus-, sopimus- ja tositenumerot. Tilintarkastaja voi dokumentoida tarkastamansa yksiköt listaamalla ne käyttäen näitä ominaispiirteitä. Toinen vaihtoehto on merkitä tarkastetut yksiköt siihen asiakirjaan, jolta ne on poimittu.  

Esimerkki 1  

Tilintarkastaja merkitsee tarkastukseen valitsemansa myyntilaskut myyntilaskuluetteloon. Merkinnöin varustettu laskuluettelo liitetään tilintarkastuskansioon.   

Jos tilintarkastaja on valinnut tarkastukseen tietyn euromäärän ylittävät yksiköt, hän voi dokumentoida käyttämänsä eurorajan ja yksilöidä perusjoukon, josta yksiköt on valittu.  

Esimerkki 2  

Tilintarkastaja dokumentoi tarkastaneensa kaikki 10.000 € ylittävät myyntilaskut. Laskuluettelo, jolta laskut on koon perusteella poimittu, liitetään tilintarkastuskansioon. Tilintarkastajan ei ole välttämätöntä merkitä listaan käytetyn eurorajan ylittäviä laskuja, sillä ne on todettavissa listalta. 

Standardin soveltamisohjeessa käsitellään lisäksi tilanteita, joissa käytetään otantaa, tehdään tiedusteluja tai havainnoidaan.  

Tarkastustoimenpide on myös kuvattava tarkemmin 

Dokumentaatiosta tulee saada käsitys tarkastustoimenpiteen luonteesta, ajoituksesta ja laajuudesta. Ominaispiirteiden yksilöinnin lisäksi työpapereilta tulee löytyä muun muassa tarkempi kuvaus suoritetusta toimenpiteestä, kuten mitä tarkastustoimenpiteitä valittuihin laskuihin kohdistettiin. Muista myös tilinpäätöskannanotot!  

LyhyeSTi-artikkeleissa käsitellään tiiviisti tilintarkastusstandardien ja lakien terminologiaa tai soveltamista.  

Lisää samasta aiheesta

LCE-standardi käyttöön Suomessa vuoden 2024 aikana

Uusi LCE-standardi korvaa muut ISA-standardit yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksessa. Tavoitteenamme on, että jäsenemme voivat siirtyä soveltamaan uutta standardia tilikauden 2024 tilintarkastuksissa. Tilintarkastajat voivat suunnitella omaa LCE-standardin käyttöönottoaan ja sen aikataulutusta kokoamani 10 kohdan listan avulla.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top