LyhyeSTi: Tulosvaikutteisia virheitä ei netoteta

Tilintarkastaja havaitsee usein virheitä tilinpäätöksessä. Jokaiseen olennaiseen virheeseen suhtaudutaan tilintarkastuksessa virheenä eikä niitä yleensä netoteta keskenään.

Tilintarkastaja havaitsee usein virheitä tilinpäätöksessä. Jokaiseen olennaiseen virheeseen suhtaudutaan tilintarkastuksessa virheenä eikä niitä yleensä netoteta keskenään.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Tilintarkastaja arvioi tuloslaskelmassa havaitsemiensa virheiden vaikutusta tilintarkastuskertomukseen muun muassa olennaisuuden näkökulmasta. Olennaiset virheet johtavat tilinpäätöstä koskevan lausunnon mukauttamiseen tilintarkastuskertomuksessa. Jokaiseen olennaiseen tulosvaikutteiseen virheeseen suhtaudutaan virheenä eikä niitä netoteta keskenään.  

Mikäli havaitut virheet kuitenkin netottuvat kirjanpitotilin tai tuloslaskelmaerän sisällä eivätkä siten näy tilinpäätöksessä, ne eivät vaikuta tilintarkastuskertomukseen. Tällaisetkin virheet saattavat kuitenkin olla viitteitä kontrollipuutteista, millä taas voi olla vaikutusta tilintarkastukseen ja tilintarkastajan muuhun raportointiin.  

Seuraavissa esimerkeissä kokonaisolennaisuus on 10.000 €. Asiakas ei korjaa tilinpäätöstä tilintarkastajan havaitsemien virheiden osalta. Oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että myynti ja ostot ovat alvittomia.

Sen lisäksi, mitä esimerkeissä on sanottu tilinpäätöstä koskevan lausunnon mukauttamisesta, tilintarkastajalla voi olla myös muita raportointivelvoitteita. Kaikki todetut virheet lukuun ottamatta niitä, jotka ovat selvästi vähäpätöisiä, kootaan yhteen ja kommunikoidaan johdolle.

Esimerkki 1  

Liikevaihdon tarkastuksessa havaittiin, että liikevaihtona on tuloutettu 15.000 € seuraavalle tilikaudelle kuuluvaa myyntiä. Toinen pää oli tilinpäätöshetkellä myyntisaamisissa.  

Lisäksi kulujen tarkastuksessa havaittiin, että kuluja on kirjattu 15.000 € liikaa. Toinen pää oli tilinpäätöshetkellä ostoveloissa.  

Virheiden nettotulosvaikutus on 0 €, mutta tilintarkastajan raportoinnin näkökulmasta virheitä ei netoteta. Tilinpäätös on olennaisesti virheellinen sekä liikevaihdon että kulujen osalta. Lisäksi myyntisaamisissa ja ostoveloissa on olennaiset virheet. Tilintarkastaja mukauttaa tilinpäätöstä koskevaa lausuntoaan näiden neljän erän osalta. 

Esimerkki 2  

Liikevaihdon tarkastuksessa havaittiin, että Business Finlandilta saatu avustus 15.000 € on kirjattu liikevaihdoksi, vaikka se olisi pitänyt kirjata liiketoiminnan muuksi tuotoksi. 

Virheiden nettotulosvaikutus on 0 €, mutta tilintarkastajan raportoinnin näkökulmasta virheitä ei netoteta. Tilinpäätös on olennaisesti virheellinen sekä liikevaihdon että muiden tuottojen osalta. Tilintarkastaja mukauttaa tilinpäätöstä koskevaa lausuntoaan näiden kahden erän osalta.  

Esimerkki 3 

Liikevaihdon tarkastuksessa havaittiin, että liikevaihtoa on tuloutettu 15.000 € liikaa. Toinen pää on tilinpäätöshetkellä myyntisaamisissa. 

Kulujen tarkastuksessa havaittiin, että kuluja on kirjattu 8.000 € liikaa. Kulu on maksettu tilikauden aikana.  

Virheiden nettotulosvaikutus on 7.000 € (+ tuloverovaikutus), joka on alle kokonaisolennaisuuden. Virheitä ei tilintarkastuksessa kuitenkaan netoteta, vaan tilintarkastajan raportoinnin näkökulmasta tuloslaskelma on olennaisesti virheellinen liikevaihdon osalta. Tase on olennaisesti virheellinen myyntisaamisten osalta. Tilintarkastaja mukauttaa tilinpäätöstä koskevaa lausuntoaan näiden kahden erän osalta.  

LyhyeSTi-artikkeleissa käsitellään tiiviisti tilintarkastusstandardien ja lakien terminologiaa tai soveltamista. 

Lisää samasta aiheesta

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että oma avoimuusraportti antaa edellytettävät tiedot ja julkaiseminen tapahtuu vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top