LyhyeSTi: Yhdistyksen toimintakertomus tilintarkastajan näkökulmasta

Yhdistyslakiin kirjattiin vastikään uusi pykälä, jonka mukaan yhdistyksen toimintakertomus on laadittava kirjanpitolain mukaisesti. Muutos selventää myös tilintarkastajan suhtautumista yhdistyksen laatimaan toimintakertomukseen ns. muuna informaationa.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Yhdistyslaki muuttui helmikuussa 2023. Yksi muutoksista on uusi 6:37 a §, joka koskee kirjanpitovelvollisuutta ja muuta tilinpitovelvollisuutta. Pykälän 1. momentin mukaan yhdistyksen toimintakertomus on laadittava kirjanpitolain mukaisesti. Kollegani Risto Ruuska kirjoitti muutoksesta.

Viimeistään nyt lienee selvää, että jos yhdistys laatii toimintakertomuksen, se on laadittava kirjanpitolain mukaisesti. Tämä selventää myös tilintarkastajan suhtautumista yhdistyksen laatimaan toimintakertomukseen ns. muuna informaationa (ISA 720).

Toimintakertomus vai kertomus toiminnasta?

Joskus yhdistykset saattavat laatia tilikaudelta toimintakertomus -nimisen asiakirjan, joka ei vastaa sisällöltään kirjanpitolain mukaista toimintakertomusta, vaan on ennemminkin yhdistyksen hallituksen kertomus toiminnasta. Se, miten tilintarkastaja tällaisesta ”vapaamuotoisemmasta” toimintakertomus -nimisestä asiakirjasta raportoi, riippuu yleensä kyseisen yhdistyksen säännöistä.

Tilanne 1 – Yhdistyksen säännöt velvoittavat laatimaan toimintakertomuksen

Vaatimus voi olla esitetty nimenomaisena vaatimuksena laatia toimintakertomus, tai se voi olla sisällytetty vuosikokousta koskevaan sääntökohtaan määräämällä, että vuosikokoukselle pitää esittää tilinpäätös ja toimintakertomus. Säännöissä mainittu toimintakertomus on kirjanpitolain tarkoittama toimintakertomus, johon tilintarkastaja suhtautuu muuna informaationa.

Tilintarkastajan tulee pyytää asiakasta täydentämään toimintakertomusta niin, että se vastaa kirjanpitolain vaatimuksia. Muussa tapauksessa hän mukauttaa toimintakertomusta koskevaa lausuntoaan tilitarkastuskertomuksessa.

Tilintarkastaja toimii näin, kunnes asiakas poistaa säännöistään maininnan toimintakertomuksesta.

Tilanne 2 – Yhdistyksen säännöissä ei ole mainintaa toimintakertomuksesta

Tilintarkastaja voi pyytää asiakasta muuttamaan asiakirjan nimen joksikin muuksi (esim. hallituksen kertomus), jolloin siihen ei suhtauduta muuna informaationa eikä siitä raportoida tilintarkastuskertomuksella.

Toinen vaihtoehto on pyytää asiakasta täydentämään toimintakertomusta niin, että se vastaa kirjanpitolain vaatimuksia. Tällöin siihen suhtaudutaan muuna informaationa ja siitä raportoidaan tilintarkastuskertomuksessa.

LyhyeSTi-artikkeleissa käsitellään tiiviisti tilintarkastusstandardien ja lakien terminologiaa tai soveltamista.  

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top