Yhdistyksen toimintakertomus on laadittava kirjanpitolain mukaisesti

Yhdistyslakiin on tullut muutoksia helmikuussa 2023. Yhdistyksen raportoinnin kannalta merkittävä muutos on erityisesti yhdistyslain 6 luvun 37 a §:n 1 momentti. Sen mukaan yhdistyksen toimintakertomus on laadittava kirjanpitolain mukaisesti.

Kirjoittaja: Risto Ruuska

kuvituskuva, laskin ja nuija

Lain esitöissä (HE 200/2022) todetaan näin: ”Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan selvyyden vuoksi informatiivista mainintaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta lähtökohtaisesti kirjanpitolain mukaisesti.”

Lain sanamuoto on yksiselitteinen, toimintakertomus on poikkeuksetta laadittava kirjanpitolain mukaisesti. Lain esitöiden sanamuoto ei ole yhtä selvä, hallituksen esityksessä puhutaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta lähtökohtaisesti kirjanpitolain mukaisesti. Lähtökohtaisuutta ei ole sen enempää esitöissä avattu.

Hallituksen esityksessä mainitaan myös seuraavasti: ”Ehdotus vastaa voimassa olevaa oikeutta”. Hienoa, jos näin on! Silloin yhdistyksille ei ole koidu mitään lisävelvoitetta tai uutta velvoitetta. Saattaa kuitenkin olla, että osa yhdistyksistä ei ole aiemmin laatinut toimintakertomustaan kirjanpitolain mukaisesti tai edes mieltänyt, että toimintakertomus olisi aiemmin tullut laatia kirjanpitolain mukaisesti. Näille yhdistyksille yhdistyslain 6 luvun 37 a §:n 1 momentti saattaa näyttäytyä sisällöltään uutena velvoitteena.

Olivat hallituksen esityksen sanavalinnat onnistuneita tai ei, yhdistyslain 6 luvun 37 a §:n 1 momentti on kuitenkin sanamuodoltaan selvä ja velvoittava: Jos yhdistys laatii toimintakertomuksen, se on laadittava kirjanpitolain mukaisesti.

Yhdistysten tilintarkastuksessa yhdistyslain toimintakertomusta koskeva velvoite tulee puolestaan huomioitavaksi sekä hallinnon tarkastuksessa että tilintarkastuskertomuksen ”Muu informaatio” -kappaleen lausunnossa. Yhdistyksen toimintaa sääntelevän lain eli yhdistyslain nimenomaisen säännöksen rikkomisesta on annettava huomautus tilintarkastuskertomuksessa. Kuten hallinnon tarkastuksessa muutoinkin, olennaisuusperiaate on tässäkin asiassa huomioitava.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top