Miksi Suomen Tilintarkastajat on mukana kestävyysraportointikilpailussa?

Suomen Tilintarkastajat on ollut mukana kestävyysraportointikilpailussa jo vuosia. Rakennamme kilpailuilla vastuullista tulevaisuutta, luottamusta ja edistämme hyviä käytäntöjä.

Suomen Tilintarkastajat on ollut mukana kestävyysraportointikilpailussa jo vuosia. Rakennamme kilpailulla vastuullista tulevaisuutta, luottamusta ja edistämme hyviä käytäntöjä.

Kirjoittaja: Sanna Alakare

Tilinpäätöksen laatiminen on yksi keskeisimpiä yritysten ja muidenkin yhteisöjen vuosikelloa määrittäviä tekijöitä. Tavoitteena on, että yhtä luontevana osana vuosikelloa tilinpäätöksen rinnalla laaditaan myös kestävyysraportointi vastaavanlaisen valmisteluprosessin tuloksena.

Ihan vielä emme ole siinä pisteessä, mutta matka kohti kestävyysraportoinnin vakiintumista osaksi yrityksen sijoittajainformaatiota on jo pitkällä. Edelläkävijäyritykset ovat raportoineet vastuullisuudestaan jo vuosikausia. Suuria yrityksiä vastuullisuusraportointiin on velvoittanut kirjanpitolaki, mutta lisäksi on yrityksiä, jotka ovat vapaaehtoisesti halunneet kertoa vastuullisuusteoistaan. Nyt EU:n vihreän rahoituksen ohjelman kautta sijoittajien vaatimukset vastuullisuusraportoinnista ovat kasvaneet ja raportointi alkaa muuttua standardoidummaksi ja siten vertailukelpoisemmaksi.

Vastuullisuusraportointikilpailun, joka nyt muuttui nimeltään kestävyysraportointikilpailun, yhtenä tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta vastuullisuudesta ja siitä raportoinnista, edistää hyviä raportointikäytäntöjä sekä kannustaa yrityksiä ja muita yhteisöjä raportoimaan vastuullisuudestaan. Tämän kaiken perimmäisenä tarkoituksena luonnollisesti on lisätä vastuullista toimintaa ja toiminnan avoimuutta Suomessa.

Nämä tavoitteet ovat erinomaisesti linjassa Suomen Tilintarkastajat ry:n tavoitteiden kanssa. Olemassaolomme ytimessä on jo yli 110 vuotta olleet hyvän tilinpäätöskäytännön, luotettavan taloudellisen raportoinnin ja hyvän tilintarkastustavan edistäminen. Toimintaympäristön kehittyessä ja muuttuessa on tärkeää luoda nämä hyvät käytännöt yhtä lailla vastuullisuusraportoinnille sekä edistää laadukasta ja luotettavaa raportointia Suomessa. Siksi Suomen Tilintarkastajat ry on mukana järjestämässä Kestävyysraportointikilpailua.

Pitkään raportointi on kehittynyt ja käytännöt muodostuneet vapaaehtoisuuden pohjalta. Nyt sääntely tiivistyy myös vastuullisuusraportoinnin alueella ja yhtenäisten raportointistandardien myötä myös varmentamisen merkitys korostuu. Omassa kielenkäytössämme tämä tarkoittaa sitä, että uuden sääntelyn mukaista raportointia kutsumme kestävyysraportoinniksi aiemman vapaaehtoisen vastuullisuusraportoinnin sijaan.

On siis taas tarpeen uudistua ja luoda uusia hyviä käytäntöjä. Niinpä edelleen on ajankohtaista ja tärkeää olla mukana yhdessä muiden suomalaisten toimijoiden kanssa luomassa uudenlaista relevanttia, vertailukelpoista ja luotettavaa kestävyysraportointia, joka toimii vahvana pohjana sijoitus- ja muille päätöksille.

Osaavat tilintarkastajamme ovat mukana luomassa vastuullista tulevaisuutta. Tämä on aivan toimintamme ytimessä, rakennamme luottamusta.

Lue lisää kestävyysraportointikilpailusta >

Kilpailun järjestävät yhteistyössä:

Lisää samasta aiheesta

LCE-standardi käyttöön Suomessa vuoden 2024 aikana

Uusi LCE-standardi korvaa muut ISA-standardit yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksessa. Tavoitteenamme on, että jäsenemme voivat siirtyä soveltamaan uutta standardia tilikauden 2024 tilintarkastuksissa. Tilintarkastajat voivat suunnitella omaa LCE-standardin käyttöönottoaan ja sen aikataulutusta kokoamani 10 kohdan listan avulla.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top