Pk-yritykset tarvitsevat entistä useammin tilintarkastajan apua vastuullisuusasioissa

Vastuullisuusasiat ja kestävän liiketoiminnan haasteet askarruttavat aiempaa enemmän pk-yrityksissäkin.

Vastuullisuusasiat ja kestävän liiketoiminnan haasteet askarruttavat aiempaa enemmän pk-yrityksissäkin. Koska pk-yrityksen tilintarkastaja ymmärtää asiakkaidensa liiketoiminnan perusteet ja liiketoimintamallit, hänellä on hyvä pohja auttaa asiakastaan myös kestävän kehityksen riskienhallinnassa.

Kirjoittaja: Ingalill Aspholm

Pk-yritykset kohtaavat yhä useammin kyselyitä liiketoimintansa vastuullisuudesta. Tämä johtuu siitä, että suuryritysten vastuullisuusraportointi laajenee, ja ne kysyvät myös kumppaneiltaan kestävyystietoja. Lisäksi pankit, sijoittajat ja muut pk-yritysten rahoittajat ovat kiinnostuneita myös pk-yritysten liiketoiminnan kestävyydestä.

Pk-yritykset voivat olla huolissaan ilmastonmuutoksesta ja kestävyyden ongelmista, eikä kaikilla pk-yrityksistä ole tietoa ja resursseja käsitellä niitä. Tällä haavaa pk-yrityksillä ei ole velvollisuutta laatia vastuullisuusraporttia, mutta kannattaa varautua siihen, että pidemmällä aikavälillä kestävyystiedon keräämisestä ja jakamisesta tulee pk-yrityksissäkin yleinen liiketoimintakäytäntö.

Pk-yritysten tilintarkastajilla on hyvä perusta auttaa asiakastaan kestävän kehityksen riskienhallinnassa, koska he ymmärtävät asiakkaidensa liiketoiminnan perusteet ja tuntevat liiketoimintamallit. Tilintarkastaja voi paitsi keskustella yritysten omistajien kanssa kestävyysriskeistä, myös lieventää niitä tai auttaa pk-yritystä siirtymään kestävämpään toimintaan. Näin pk-yritysten tilintarkastajat, jotka haluavat tarjota tehostettuja kestävän kehityksen riskienhallintapalveluita, voivat yhdistää perinteiset taitonsa uuteen kestävän kehityksen osaamiseen.

Riskien lisäksi mahdollisuuksia

Pk-yritys altistuu mahdollisille kestävyysriskeille, jos se ei ota kestävyyttä huomioon liiketoiminnan suunnittelussa. Yleisellä tasolla pk-yritysten kestävyysriskejä ovat vanhentunut liiketoimintamalli, häviäminen toisille pk-yritykselle julkisissa tarjouskilpailuissa, lisääntyvät sääntelyvaatimukset, rahoituksen saatavuuden väheneminen ja vaikka toimitusketjuun liittyvät riskit. Kääntäen: kestävyysriskien hallinta voi tehdä yrityksestä riskiensietokykyisemmän.

Tilintarkastaja voi esimerkiksi kartoittaa asiakkaansa toimitusketjut ja tunnistaa mistä mahdolliset kestävyysriskit johtuvat. Tilintarkastaja voi toimia myös yhteyshenkilönä pk-yrityksen ja sen yhteistyökumppanien toimitusketjussa. Tilintarkastaja voi myös arvioida kestävän kehityksen vaikutuksia ja riskejä, asettaa avaintulosmittareita, tavoitteita ja seurantaprosesseja.

Kestävyysriskeihin sisältyy pk-yrityksissä myös mahdollisuuksia. Pk-yritykset, joiden liiketoiminta on kestävää, voivat onnistua laajentamaan asiakas- ja palveluvalikoimaansa. Erityisesti kuluttajaliiketoiminnassa kestävämpi liiketoimintamalli voi myös parantaa brändin puhuttelevuutta.

Pk-yritys voi myös alentaa omia kustannuksiaan, kun se ottaa käyttöön kestävämpiä työ- ja liiketoimintatapoja. Esimerkiksi investoinnit energiatehokkuuteen voivat tuoda säästöjä, varsinkin kun hankkeisiin on tarjolla tukia.

Tilintarkastajan tärkein tehtävä on varmentaa pk-yrityksen kestävyysraportointia, jos ulkopuolinen taho sitä vaatii. Kestävyysraportointi voi kiinnostaa pankkeja, toimitusketjukumppaneita tai vaikka viranomaisia vihreiden julkisten hankintojen yhteydessä.

Pitkällä aikavälillä kestävän kehityksen huomioiminen pk-yrityksen strategissa on elintärkeää toiminnan jatkuvuuden kannalta.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja oppimaan lisää vastuullisuusaiheiseen STwebinaariin 4. lokakuuta kello 15.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Kestävät arvoketjut pistävät pk-yritykset tiukoille

Suomen yrityskenttä koostuu valtaosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Arvoketjuissa olevien pk-yritysten on raportoitava kestävyystietojansa sääntelyn velvoittaville kestävyysraportoiville yrityksille. Hoitamaton arvoketjuraportointitehtävä voi vaikuttaa pk-yritysten toiminnan jatkuvuuteen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top