Tilintarkastusvalvonnan uudet linjaukset

Tilintarkastusvalvonnasta vastaava Patentti- ja rekisterihallitus on lisännyt vuorovaikutusta alan kanssa. Myös päätösten selkeyteen ja ymmärrettävyyteen on panostettu, kertoo PHR:n yksikön päällikkö Terhi Maijala.

Tilintarkastusvalvonnasta vastaava Patentti- ja rekisterihallitus on lisännyt vuorovaikutusta alan kanssa. Myös päätösten selkeyteen ja ymmärrettävyyteen on panostettu, kertoo PHR:n yksikön päällikkö Terhi Maijala.

Kirjoittaja: Marjukka Kähönen | Kuva: Terhi Mattila

Tilintarkastus on tarkoin lailla säädeltyä toimintaa. Alan valvonnasta on vuodesta 2020 vastannut PRH:n yritykset ja yhteisöt -tulosalueen oikeudellinen yksikkö.

Valvontatehtävien keskittämisen yhteydessä tilintarkastusvalvonnassa tehtiin linjauksia, jotka alkavat vähitellen näkyä.

– Tärkeä punainen lanka on ollut alusta asti lisätä vuorovaikutusta tilintarkastajien ja toimialan kanssa. Vuorovaikutteisuutta on saatu esimerkiksi laaduntarkastuksiin sisältyvien keskustelujen kautta sekä tarjoamalla paremmin tietoa valvonnasta, kertoo PRH:n oikeudellisen yksikön päällikkö Terhi Maijala.

Tilintarkastusvalvonnassa on panostettu päätösten selkeyteen ja ymmärrettävyyteen sekä keskusteluihin laaduntarkastuksen havainnoista. Viime vuonna PRH järjesti yhden infotilaisuuden laaduntarkastuksesta, tänä keväänä tarjolla on useita infoja laaduntarkastuksen havainnoista ja tilintarkastuslautakunnan ratkaisuista.

”Tarvitsemme lisää tilintarkastajia”

Yksi alan ajankohtaisista asioista on EU-valmistelussa oleva kestävyysraportointidirektiivi. PRH katsoo, että Suomessa kestävyysraportoinnin varmennuksesta tai tilintarkastuksesta voitaisiin säätää tilintarkastuslaissa.

– Tarvitaan säännökset siitä, millä kelpoisuudella tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisössä työskentelevä muu asiantuntija voisi tarkastaa ja varmentaa kestävyysraportteja.

Maijala arvioi, että tilintarkastusalan houkuttelevuutta pitäisi kasvattaa. Tänä vuonna tilintarkastajatutkintoon ilmoittautui yli 400 ihmistä.

– Tarvitsemme lisää tilintarkastajia. Tämä ei ole varsinaisesti valvonnan asia, mutta käymme asiasta aktiivista keskustelua sidosryhmiemme, kuten työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Tilintarkastajien sekä TILAn kanssa.

Lue koko artikkeli Profiitti – talous & tilintarkastus 1/2022 -lehdestä.

Lisää samasta aiheesta

Kestävät arvoketjut pistävät pk-yritykset tiukoille

Suomen yrityskenttä koostuu valtaosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Arvoketjuissa olevien pk-yritysten on raportoitava kestävyystietojansa sääntelyn velvoittaville kestävyysraportoiville yrityksille. Hoitamaton arvoketjuraportointitehtävä voi vaikuttaa pk-yritysten toiminnan jatkuvuuteen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top