Yritysvastuudirektiivi velvoittaa yrityksiä sitoutumaan kestävyyteen

Euroopan parlamentti hyväksyi yritysvastuudirektiivin äänestyksessään 24.4.2024 . Direktiivi tulee velvoittamaan yrityksiä sitoutumaan entistä vahvemmin kestävään toimintaan.

Kirjoittaja: Jaana Lindman
Päivitetty 19.3.2024, 30.4.2024

Yritysvastuudirektiivistä (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) päästiin sopuun Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa joulukuussa 2023. Sen jälkeen jäsenmaista muodostuva neuvosto hyväksyi direktiivin äänestyksessään 15.3.2024 ja lopullisen hyväksyntänsä direktiivi sai 24.4.2024 Euroopan parlamentissa.

Yritysvastuudirektiivissä keskeistä on asianmukaisen huolellisuuden velvoite, jonka mukaan yrityksellä tulee olla prosessit niiden toiminnasta aiheutuvien haitallisten ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten tunnistamiseen, ehkäisemiseen, lieventämiseen ja korjaamiseen.

Mitä yrityksiä yritysvastuudirektiivi koskee?

  • EU:ssa toimivia suuria yrityksiä, joilla on yli 500 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa
  • EU:ssa korkean riskin toimialoilla toimivia yrityksiä, joilla on yli 250 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa
  • EU:n ulkopuolisia yrityksiä, joiden liikevaihto EU:ssa on yli 150 miljoonaa euroa


Finanssisektori jäi kolmikantaneuvottelujen sopimuksessa soveltamisalan ulkopuolelle.

Yritysvastuudirektiivi tulossa vuosien päästä kansalliseen lainsäädäntöön

Sääntelyn sisältö ja velvoitteet konkretisoituvat myöhemmin, kun kansallinen käytäntöönpanovaihe käynnistyy. Yritysvastuudirektiivin odotetaan tulevan voimaan EU:ssa vuoden 2027 tienoilla. Menee siis vielä useita vuosia, ennen kuin direktiivi on implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön. Orpon hallitusohjelmassa on todettu, että yritysvastuusääntelyä kehitetään EU:n ja OECD:n tasolla. Tämän mukaan kansallista lisäsääntelyä ei olisi tulossa.

Tilintarkastajien rooli kestävyydessä vahvistuu

Lopullinen teksti vahvistaa tilintarkastajan roolin tietojen varmentajana. Jo nyt tilintarkastajilla on vahva rooli yritysten kestävyysraportin varmentajana. Ehdotuksessa yritysvastuudirektiiviin on sisällytetty, että toimitusketjujen tiedot varmentaa riippumaton kolmas osapuoli. Riippumattomaksi asiantuntijaksi voidaan lukea yrityksen tilintarkastaja. Varmentaminen on kuitenkin vapaaehtoista, eikä lakisääteistä kuten kestävyysraportoinnissa. Yritykset voivat riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamilla tiedoilla osoittaa, että niiden arvo- tai toimitusketjut eivät loukkaa ympäristöä ja ihmisoikeutta direktiivin sisältämien velvoitteiden mukaisesti.

Kestävyysraportointiin (CSRD) liittyvät lait tulivat Suomessa voimaan 31.12.2023. Tästä lähtien tilintarkastaja varmentaa yrityksen kestävyysraportoinnin ja antaa varmennuskertomuksessaan lausunnon siitä, noudatetaanko kestävyysraportissa sen laatimista koskevia vaatimuksia. Alkuvaiheessa se koskee isoja listattuja yrityksiä, mutta vaikutukset laajenevat asteittain sekä myös alihankintaketjujen kautta pienempiin yrityksiin.

Lisätietoa: johtava asiantuntija Ingalill Aspholm, ingalill.aspholm@tilintarkastajat.fi, p. 09 7552 2021

Lue lisää:

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Kestävät arvoketjut pistävät pk-yritykset tiukoille

Suomen yrityskenttä koostuu valtaosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Arvoketjuissa olevien pk-yritysten on raportoitava kestävyystietojansa sääntelyn velvoittaville kestävyysraportoiville yrityksille. Hoitamaton arvoketjuraportointitehtävä voi vaikuttaa pk-yritysten toiminnan jatkuvuuteen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top