Eläkelupauksiin liittyy turvaavuusvelvoite

Työnantajan maksamiin vapaaehtoisiin eläkkeisiin liittyy velvoitteita, jotka tilintarkastajankin on hyvä tunnistaa.

Työnantajan maksamiin vapaaehtoisiin eläkkeisiin liittyy velvoitteita, jotka tilintarkastajankin on hyvä tunnistaa.

Kirjoittaja: Lauri Ojala | Kuva: Vesa Sammalisto

Yritykset eivät aina osaa huolehtia velvoitteistaan, jotka liittyvät lakiin suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Myös tilintarkastajan on tärkeää huomioida tämä tarkastustyössään.

Aikanaan on ollut yleistä luvata työntekijöille lakisääteistä eläketurvaa parantavia eläke-etuja, jotka maksetaan suoraan työnantajan kassasta. Puhekielessä voidaan viitata esimerkiksi työnantajan eläkelupaukseen, kassaeläkkeeseen tai työnantajan taseella olevaan eläkevaraukseen. Eläkelupaus voi esimerkiksi mahdollistaa eläkkeen aikaisemman alkamisen tai se voi olla lakisääteisen työeläkkeen lisäksi maksettava ylimääräinen eläke.

Tällainen eläkejärjestely koskee arviolta muutamia tuhansia työssä olevia ja eläkkeensaajia. Kuitenkaan turvaavuusvelvoitetta ja sitä säätelevää lakia ei aina tunneta.

Työnantajalla on antamaansa eläkelupaukseen turvaamisvelvoite ja tiedonantovelvollisuus, joilla turvataan työntekijän eläkeoikeus työnantajan mahdollisessa konkurssissa. Velvoite ei koske yksilöllisinä tai ryhmäeläkevakuutuksina järjestettyjä lisäeläkkeitä, joissa työnantajan ottama vakuutus turvaa eläkkeen maksamisen. Vakuutusyhtiön lisäksi lisäeläke on voitu järjestää myös eläkesäätiössä tai -kassassa eikä turvaamisvelvoite koske näitäkään. Velvoite koskee vain työsuhteeseen perustuvia eläkkeitä, eli myös toimitusjohtajaeläkkeet jäävät sen ulkopuolelle.

Työnantajan eläkelupaus kuuluu turvaamisvelvoitteen piiriin vain siltä osin kuin eläkelupaus kohdistuu vanhuuseläkeaikaan ja leskelle tai lapselle maksettavaan perhe-eläkkeeseen. Turvaamisvelvoite ei koske varhaiseläkkeitä.

Työnantaja voi turvata antamansa eläkelupauksen esimerkiksi

  • ottamalla vastuun turvaavan luotto- tai takausvakuutuksen
  • antamalla vakuuden, kuten esimerkiksi pankkitakauksen
  • tallettamalla vakuuden sulkutilille.

Työnantajan on annettava tilikausittain työntekijälle ja eläkkeensaajalle kirjallinen selvitys siitä, kuinka turvaamisvelvoite on toteutettu. Selvitys on annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Lisätietoja:

Lisää samasta aiheesta

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top