Mistä rahoitus yritykselle ja miten tilintarkastaja auttaa?

Laina, avustus vai jotain siltä väliltä? Yrittäjä, ole yhteydessä tilintarkastajaasi! Yhdessä on helpompi miettiä ratkaisua tilanteeseen.

Monet yritykset ovat ennennäkemättömässä kriisissä. Useassa yrityksessä on jouduttu ainakin keskeyttämään toimintaa väliaikaisesti. Joissain yrityksissä on lomautettu tai irtisanottu henkilökuntaa.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio | Kuva: Aki Rask

Vinkit yrittäjälle:

  • Hyödynnä tilintarkastajan talousosaamista
  • Tunnista yrityksen rahoituskriisin syy – tilintarkastaja voi varmentaa tietoa rahoittajille
  • Tutustu toimintaohjeisiin yrittäjälle korona-aikana.

Mistä rahoitus yritykselle?

Jotta yrityksen toiminta voi myöhemmin jatkua, kriisin yli olisi päästävä. Yrityksissä tarvitaan rahaa ja joustoa heti ja paljon. Tämä on tullut selväksi yrittäjien ja etujärjestöjen edustajien puheenvuoroista.     

Noin 100 000 suomalaisella yrityksellä on tilintarkastaja. Vaikka tilintarkastajista on moneksi, yritystalouden ammattilaiset eivät voi muuttua rahaksi. Tilintarkastajalta voi kuitenkin saada rahanarvoisia neuvoja ja vinkkejä, joiden avulla voi hakea rahoitusta.

Mutkia on vähemmän, kun yritys on tilintarkastettu

Lisärahoituksen saaminen on jouhevampaa, jos yrityksessä on hoidettu taloutta ja raportointia aiempinakin vuosina säntillisesti. Tilintarkastuksessa pitäisi selvitä, onko yrityksen rahoituskriisi seurausta juuri koronasta vai oliko yritys vaikeuksissa jo aiemmin. Tämä nimittäin kiinnostaa rahoittajaa.

Yrityksen johdon tehtävänä on tunnistaa yrityksen rahoituskriisin syy, ja tilintarkastaja voi varmentaa tätä tietoa rahoittajille.

Oliko yrityksen liiketoiminta kannattavaa ennen koronaa?

Jos yrityksen liiketoiminta oli ennen kriisiä kannattavaa ja toiminnan jatkumiselle oli edellytykset, on syytä olettaa, että edellytykset ovat olemassa myös koronakriisin jälkeen. Tämä tietenkin edellyttää, että yritys selviää yli koronakriisin akuuteimmasta vaiheesta. Ja siihen juuri tarvitaan sitä rahaa ja nyt.

Jos äkillinen rahoituskriisi johtuu pelkästään koronasta, yrityksen on syytä kertoa se tilinpäätöksen liitetiedoissa tai toimintakertomuksessa. Tilintarkastaja varmentaa kertomuksellaan tilinpäätöstietojen oikeellisuuden.

Jos yrityksen talous oli vaikeuksissa jo ennen koronakriisiä, voivat rahoitusjärjestelyt ovat haasteellisempia. Esimerkiksi Finnveran takausten hintaan vaikuttaa asiakasyrityksen tilinpäätöstietoihin perustuva riskiluokka.        

Laina, avustus vai jotain siltä väliltä?

Yritykset voivat hakea kriisirahoitusta avustuksina, pääomasijoituksina ja lainana.

Yritykselle parasta rahaa on avustus, joka auttaa kriisin yli ja jota ei tarvitse maksaa myöhemminkään takaisin. Yhteiskunnan näkökulmasta ajatus on tietenkin siinä, että kriisin yli selviytynyt yritys maksaa kyllä avustuksen takaisin muodossa, jos toisessa.

Yrityksen koosta ja yritysmuodosta riippuen avustuksia on mahdollista hakea yrityksen kotikunnalta, ELY-keskukselta ja Business Finlandilta.

  • yksinyrittäjä voi hakea toimintatukea yrityksen sijaintikunnalta,
  • enintään viisi henkilöä työllistävä pienyritys voi haka avustusta ELY-keskukselta,
  • pk-yritys, jossa työskentelee 6–250 henkilöä, tai Midcap-yritys, jonka liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa, voi hakea tukea Business Finlandilta.

Pääomasijoitusta valtion pääomasijoitusyhtiö Tesistä voi hakea sellainen keskisuuri yritys,

  • jonka liikevaihto on vähintään 10 miljoonaa euroa ja
  • jossa työskentelee vähintään 50 henkilöä ja
  • jonka toiminta oli kannattavaa ennen kriisiä ja jolla on edellytykset tähän myös jatkossa.

Oman pankin ja rahoittajien, kuten myös Finnveran takausten piirissä ovat lähtökohtaisesti kaikki yritykset yritysmuodosta ja koosta riippumatta.  

Rahoitusmuotojen saatavuuteen vaikuttaa yrityksen koko ja yritysmuoto sekä se, mihin tarkoitukseen rahoitusta haetaan. Osa rahoituksista soveltuu käyttöpääomarahoitukseksi kriisivaiheesta ylipääsemiseksi, kun taas osa on tarkoitettu liiketoiminnan kehittämiseen.

Oli tarkoitus mikä tahansa, monessa yrityksessä joudutaan vaikeisiin pohdintoihin siitä, uskotaanko kriisistä selviytymiseen. Mietittävä on sitäkin, että saadaanko yritystoiminta taas kannattavaksi ja kriisistä selviytymiseksi mahdollisesti otetut lisävelat hoidetuksi.

Toisin kuin avustus, laina on maksettava korkoineen takaisin.

Mietitään ratkaisuja yhdessä

Yrittäjä, ole yhteydessä tilintarkastajaasi! Tilintarkastaja, ole yhteydessä yrittäjään! Yhdessä on helpompi miettiä ratkaisua tilanteeseen.

P.S. TEM on koonnut hyvät toimintaohjeet yrityksille rahoituksesta, tutustu tästä >

– Jarkko Raitio, asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top