Pienentääkö yleisluonteinen tarkastus tilintarkastajani palkkiota?

Säästääkö yrittäjä, jos hän vaihtaa tilintarkastuksen yleisluonteiseen tarkastukseen?

Suomen Tilintarkastajat on ehdottanut, että mikroyritykset voisivat jatkossa valita tilintarkastuksen tai yleisluonteisen tarkastuksen. Säästääkö yrittäjä, jos hän vaihtaa tilintarkastuksen yleisluonteiseen tarkastukseen?

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Aika on rahaa

Yleisluonteinen tarkastus on tilintarkastusta kevyempi tapa varmistua tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Kevennys tulee siitä, että tarkastukseen kuluu vähemmän aikaa. Tämä voi tarkoittaa pienempää laskua, koska tilintarkastajan palkkio on yleensä sidottu tarkastukseen kuluneeseen aikaan.

Yleisluonteiseen tarkastukseen kuluu vähemmän aikaa, koska se ei ole niin laajaa ja perusteellista kuin tilintarkastus. Tarkastusta syvennetään vain niissä tilinpäätöksen kohdissa, joissa tilintarkastaja näkee sen tarpeelliseksi. Tarkastuksen voi tehdä kevyemmin siksi, että sen johtopäätöksenä annettava varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta ei ole niin korkea kuin tilintarkastuksessa.

Keventyminen riippuu yrityksestäsi…

Yrityksesi ominaispiirteet vaikuttavat tarkastukseen. On nopeampaa tarkastaa vakiintunutta ja yksinkertaista liiketoimintaa kuin tilikautta, jolla on paljon poikkeuksellisia tapahtumia. Olennaiset poikkeukselliset tapahtumat sekä havaitut tai epäillyt virheet lisäävät tarvetta laajentaa tai syventää yleisluonteista tarkastusta.

Jos tilintarkastuksesta vaihdetaan yleisluonteiseen tarkastukseen, tarkastus kevenee. Keventymistä tapahtuu eniten niiden tilinpäätöksen erien kohdalla, jotka muodostuvat suuresta määrästä tapahtumia tai yksiköitä. Tällaisia ovat yleensä muun muassa liikevaihto, ostot, liiketoiminnan muut kulut, myyntisaamiset sekä vaihto-omaisuus. Näiden tilintarkastus on usein otokseen perustuvaa yksityiskohtaista tarkastusta. Yleisluonteisessa tarkastuksessa tarkastus on lähtökohtaisesti analyyttista.

…mutta myös tilintarkastajastasi

Kun tilintarkastaja tuntee yrityksesi ja on tarkastanut myös edellisen tilikauden, hän pystyy keventämään tarkastusta tehokkaasti ja oikeista kohdista. Uuden tilintarkastajan on aloitettava yritykseen ja sen lukuihin tutustuminen nollasta.

Tarkastuksen keventymiseen vaikuttavat myös tilintarkastajan kokemus ja työtavat sekä se, noudattaako hän kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja. Tilintarkastusta ja yleisluonteista tarkastusta ohjaavissa kansainvälisissä standardeissa on huomattavia eroja sen suhteen, mitä kaikkea tilintarkastajan pitää tarkastaa, tiedustella ja dokumentoida.

Tilintarkastajan kanssa kannattaa keskustella!

Sekä tilintarkastukseen että yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu, että tilintarkastaja kyselee sinulta tietyistä asioista. Keskustelujen aihealueet ovat molemmissa samoja, kuten toiminnan jatkuvuus ja lähipiiri. Tilintarkastaja kertoo sinulle myös tarkastuksessa havaitsemistaan olennaisista virheistä ja muista merkittävistä asioista. Hän keskustelee kanssasi myös yhtiösi tilanteesta tilinpäätöksen lukujen valossa mutta myös tulevaisuudensuunnitelmien näkökulmasta.

Yleisluonteisessa tarkastuksessa keskustelujen rooli on tilintarkastusta painavampi, sillä tilintarkastaja ei välttämättä perehdy kirjanpitoaineistoon kovin laajasti. Tarkastuksen päätavoite on tilinpäätöksen oikeellisuuden varmentaminen, mutta keskustelut ovat muullakin tavoin hyödyllisiä – sekä sinulle että tilintarkastajalle!

Paljonko voin säästää?

Jäsenkyselymme perusteella 77 prosenttia vastaajista (HT, KHT ja JHT-tilintarkastajia) oli sitä mieltä, että yleisluonteisen tarkastuksen tekeminen on nopeampaa kuin tilintarkastuksen. Eri mieltä oli 14 prosenttia vastaajista.

Kuinka paljon nopeampaa tarkastus olisi? Kysymys on vaikea, sillä sekä tilintarkastuksen että yleisluonteisen tarkastuksen viemä aika riippuu monesta asiasta. Suomen Tilintarkastajat ry:n epävirallisen arvion mukaan yleisluonteiseen tarkastukseen käytettävä aika olisi 10–50 prosenttia pienempi kuin tilintarkastukseen käytettävä aika.

Olisiko tilintarkastus sittenkin parempi?

Jos tilintarkastuksella saavutettavaa varmuutta alempikin varmuus riittää yrityksesi tilinpäätöksen oikeellisuudesta, voi yleisluonteinen tarkastus olla sopiva ja jonkin verran edullisempi palvelu.

Moni yrittäjä kuitenkin kokee tilintarkastuksen hyödylliseksi palveluksi, jonka hinta ei ole kynnyskysymys. Tilintarkastuksen hyödyt ovat parhaiten saavutettavissa, kun se tehdään laadukkaasti ja tilintarkastaja keskustelee yrittäjän kanssa. Hyvä tilintarkastus tuottaa sekä korkean varmuuden tilinpäätöksen oikeellisuudesta että lisäarvoa yrittäjälle.

– Riitta Laine, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Lue Lisää:

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top