Tilintarkastajilta vahva tuki yleisluonteiselle tarkastukselle

Kolme neljästä tilintarkastajasta pitää yleisluonteista tarkastusta soveltuvana mikroyrityksille.

Lisäys 24.3.2020: 

Olemme julkaisseet jäsenkyselyn tulokset laajemmin, tutustu alta linkistä ja lue myös kyselyä koskeva uutinen painikkeen alapuolelta:

Jäsenkyselyn tulokset >

Uutinen 20.12.2019:

Suomen Tilintarkastajat ry teki tilintarkastajajäsenille marras-joulukuussa jäsenkyselyn yleisluonteisesta tarkastuksesta. Kyselyn toteutti Aula Research Oy. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin tilintarkastajat tuntevat yleisluonteista tarkastusta, minkälaisiin kohteisiin yleisluonteinen tarkastus tilintarkastajien mielestä sopii ja millä aikataululla tilintarkastajat olisivat valmiita tekemään yleisluonteisia tarkastuksia.

Aihe on ajankohtainen, koska työ- ja elinkeinoministeriössä työryhmä työstää parhaillaan kevyemmän tarkastuksen vaihtoehtoa pienemmille yrityksille. Suomen Tilintarkastajat ry on ehdottanut TEM:n työryhmälle, että kevyempi tarkastus perustuisi kansainväliseen ISRE 2400 -standardiin yleisluonteisesta tarkastuksesta.

Suomen Tilintarkastajat ry:ssä asiaa on valmisteltu huolellisesti sisäisessä projektiryhmässä, johon kuuluu 11 tilintarkastajaa ja 3 henkilöä yhdistyksen toimistolta. Kevyempää tarkastusta on käsitelty toistuvasti myös yhdistyksen hallituksessa, joka päättää yhdistyksen edunvalvonnalliset kannat ja linjaukset. Tutustu hallituksen ja TEM-projektiryhmän kokoonpanoihin.

Kysely yleisluonteisesta tarkastuksesta kohdistettiin kaikille yhdistyksen 1 201 tilintarkastajajäsenelle. Kyselyyn vastasi 414 jäsentä ja vastausprosentti oli 34,5. Vastaajien jakauma noudattaa yhdistyksen jäsenkuntaa; B5-yhteisöt 40 %, muut tilintarkastusyhteisöt 18 % ja yksin toimivat 42 %.

Kyselyn vastaukset osoittavat, että Suomen Tilintarkastajat ry voi jatkaa yleisluonteista tarkastusta edistävällä tiellä. Enemmistö vastanneista suhtautuu yleisluonteiseen tarkastukseen positiivisesti: kolme neljästä pitää yleisluonteista tarkastusta soveltuvana mikroyrityksille ja lähes yhtä moni pitää sitä jopa tilintarkastusta parempana varmennustapana mikroyrityksille. Suurin osa arvioi olevansa valmiita tarjoamaan yleisluonteista tarkastusta jo vuoden 2020 tilinpäätösten tarkastuksissa.

Tutustu kyselyn tuloksiin >

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top