Pienten yhtiöiden tilintarkastusta on skaalattava

Mitä kevyempi tarkastus tarkoittaa ja miten kansainvälinen keskustelu täydentää kotimaista?

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Tilintarkastusalalla eletään jännittäviä aikoja:

  • Viime syksynä päättyi parivuotinen odotus, kun osakeyhtiön tilintarkastuksen lakisääteiset rajat päädyttiin pitämään ennallaan tilintarkastuslaissa. Nyt TEMin työryhmä pohtii, voitaisiinko pienimpien yhtiöiden tilinpäätökset varmentaa vaihtoehtoisesti jollain tilintarkastusta kevyemmällä tavalla. Myös vaihtoehtoisen varmentamisen suorittaisi riippumaton tilintarkastaja.
  • Kansainvälisesti käydään keskustelua, jonka tavoitteena on helpottaa tilintarkastuksessa sovellettavien standardien (ISA-standardit) noudattamista pienten yhtiöiden tilintarkastuksessa.
  • Kolmas mielenkiintoinen keskustelu liittyy tilintarkastajien laadunvalvontaan ja erityisesti ISA-standardien velvoittavuuteen ja soveltamiseen pienten yhtiöiden tilintarkastuksessa.

Miltä osin nämä ajankohtaiset keskustelut liittyvät toisiinsa?

Mitä kevyempi tarkastus tarkoittaa?

Kevyempi tarkastus voi tarkoittaa eri asioita riippuen siitä, keneltä kysytään.

Hallinnollisesta taakasta puhuttaessa voidaan tarkoittaa tilintarkastuksen aiheuttamaa kustannusta, sen viemää aikaa tai johdon velvollisuutta antaa selvityksiä ja apua, joita tilintarkastaja tarkastusta suorittaessaan pyytää (TilintL 3:9 §). Kevyemmällä tarkastuksella voidaan viitata tämän hallinnollisen taakan keventämiseen.

Kevyemmällä tarkastuksella voidaan viitata myös tarkastustoimenpiteiden vähentämiseen ja keventämiseen. Tilintarkastajien näkökulmasta tämä voisi tarkoittaa sitä, ettei ISA-standardeja tarvitsisi noudattaa tai että niitä voisi suhteuttaa eli skaalata selkeästi ja yleisesti hyväksytysti. Tarkastuksessa sovellettavien olennaisuusrajojen nostokin keventäisi tarkastusta. Kevyempi tarkastus voisi olla myös jokin varmennustapa, jonka viitekehys olisi ISA-standardeja kevyempi.

Tarkastustoimenpiteiden vähentäminen tai keventäminen alentaa usein sitä varmuutta, jonka tarkastus tilinpäätöksen oikeellisuudesta tuottaa. Alemman varmuuden antava lausunto voi riittää joillekin tilinpäätöksen käyttäjille, mutta joidenkin sidosryhmien tarpeisiin se voi olla liian kevyt. Siksi muun muassa verottajan ja rahoittajan näkemys asiasta on erittäin olennainen – tarkastuksen on oltava riittävää heidän näkökulmastaan.

Suomen Tilintarkastajat on ehdottanut kevyemmäksi varmennusvaihtoehdoksi tilintarkastuksen rinnalle mikroyrityksissä yleisluonteista tarkastusta.

Kansainvälinen keskustelu täydentää kotimaista

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit eivät aina sovellu suomalaiseen pienyrityskenttään. Standardeja laativa taho on aloittanut keskustelun siitä, pitäisikö pienille ja yksinkertaisille tilintarkastuksille olla oma standardi. Erillinen standardi voisi rakentua joko ISA-standardien tai jonkin toisen viitekehyksen periaatteille. Vaihtoehto erilliselle standardille olisi, että ISA-standardeja kehitettäisiin paremmin skaalautuviksi. Tällöin ne huomioisivat paremmin kaiken kokoiset ja tyyppiset yhteisöt. Suomen Tilintarkastajat ja muut pohjoismaat kannattavat erillistä standardia.

Kevennystä tilintarkastajien hallinnolliseen taakkaan

Kansainvälinen keskustelu pienten yhtiöiden tilintarkastuksen viitekehyksestä on erittäin tervetullutta ja tarpeellista. Kotimainen ja kansainvälinen keskustelu lomittuvat toisiinsa. TEMin työryhmässä pohditaan tilintarkastukselle vaihtoehtoista, kevyempää varmennuspalvelua, kun taas kansainvälisellä tasolla puhutaan tilintarkastuksen viitekehyksen keventämisestä ja sen skaalaamisesta. Skaalaamisen osalta oleellinen kysymys on, kuinka kirjaimellisesti ISA-standardeja pitää pienemmissä toimeksiannoissa noudattaa. TEMin työryhmän lopputuloksesta riippumatta tarvitsemme sekä kansainvälisen ratkaisun että kotimaista ohjeistusta ISA-standardien skaalaamiseksi. Kumpikaan ei synny hetkessä.

Pientenkin yhteisöjen tilinpäätöksillä on merkitystä

Suomen Tilintarkastajat pitää tärkeänä, että myös pienten yhtiöiden tilinpäätökset ovat oikein ja että ne antavat oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Luotettavuutta parantaa, jos tilinpäätös kulkee tilintarkastajan silmien kautta – on palvelu tai viitekehys mikä tahansa.

– Riitta Laine, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Lisää samasta aiheesta

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top