Talouden digiloikka edellyttää luottamusta

Tiedon tuottajat ja tarkastajat ovat nyt valokeilassa. 2020-luvun osakemarkkinoiden avain- kysymys on luotettavuus.

Tiedon tuottajat ja tarkastajat ovat avainasemassa, kun kyseessä on luotettavuus.

Kirjoittaja: Sari Lounasmeri | Kuva: Atte Kajova

Teknologian kehitystä pidettiin jo nopeana, kunnes korona kytki hypervaihteen päälle. Puoli vuotta myöhemmin ruokatilaukset verkossa, viikkopalaverit Teamsissa ja sukulaissynttärit Zoomissa ovat arkipäivää. Olemme ottaneet loikkauksen, jota kukaan ei osannut ennustaa. Suunta oli kuitenkin tiedossa ennen koronaakin. Eristystoimien ansiosta pääsimme – tai jouduimme – nopeammin pidemmälle.

Osakesijoittajille sähköinen kaupankäynti on ollut normi jo vuosikymmeniä. Viime vuosikymmenellä alaa mullistivat joukkorahoitusalustat, joiden kautta mikä tahansa yritys voi kerätä suurelta yleisöltä rahoitusta. Kun teknologia mahdollistaa suoran kohtaamisen yritysten ja sijoittajien välillä, tarvitaanko pörssiä enää?

Aluksi pörssi oli fyysinen kohtaamispaikka, sen jälkeen virtuaalinen kohtaamisympäristö. Nykyään pörssi on luottamuskehä. Sijoittajat eivät tarvitse pörssiä löytääkseen sijoituskohteita, sillä teknologian kehityksen myötä määrän sijaan arvostetaan laatua. Sijoittajat etsivät luotettavaa tietoa. Sijoittajien suuri joukko haluaa toimia ympäristössä, jossa on selvät pelisäännöt, joita valvotaan.

Koronakriisi vahvisti myös toista trendiä. Vastuullisuus ei ole enää sijoitusmaailman mauste, vaan sijoittamisen valtavirtaa. Olemme nopeasti siirtymässä aikakauteen, jossa ei ole enää erikseen vastuullisia rahastoja. Tämäkin trendi oli tiedossa, mutta muutosvauhti on kiihtynyt. Ympäristöstä, hyvinvoinnista ja työolosuhteista ollaan kiinnostuneempia kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Tämä asettaa suuren paineen raportoinnille ja tiedonsaannille. Sijoittajat kaipaavat vertailukelpoista, luotettavaa tietoa yritysten vastuullisuudesta.

Vastuullisuustrendi korostaa omistajuutta ja omistajien arvoja. Samalla osin täysin uudenlaiset sijoittajat ovat aloittaneet osakesijoittamisen. He tekevät sijoituspäätöksensä ensi sijassa yritysten maineen, vaikuttavuuden ja vastuullisuuden perusteella, perinteisiä talouslukuja silti unohtamatta. Mikäli riittäviä tietoja ei pystytä toimittamaan, nämä sijoittajat pettyvät ja passivoituvat. Mikäli toimitetut tiedot osoittautuvat epäluotettaviksi, saatetaan menettää kokonainen sukupolvi osakesijoittajia.

Tiedon tuottajat ja tarkastajat ovat nyt valokeilassa. 2020-luvun osakemarkkinoiden avain- kysymys on luotettavuus.

Sari Lounasmeri toimii Pörssisäätiön toimitusjohtajana.

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – Talous & tilintarkastus 2/2020 -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top