Tilintarkastaja luo luottamusta – luottamuksen tarve on nyt suurempi kuin aikoihin

Tilintarkastusalan kulmakivi on luottamus. Korona-aikana luottamusta mitataan ja kaivataan enemmän kuin aikoihin.

Tilintarkastusalan kulmakivi on luottamus. Tilintarkastaja toimittaa luottamusta paketoituna erilaisten säännöstöjen mukaisiin kokonaisuuksiin. Nyt korona-aikana, jos koskaan, tätä luottamusta mitataan ja kaivataan enemmän kuin aikoihin.

Kirjoittaja: Taneli Mustonen, BDO Oy, KHT-tilintarkastaja, toimitusjohtaja, partner

Tilintarkastajan on lunastettava sidosryhmien odotukset

Tilintarkastaja ei voi vaikeassa paikassa työntää päätään pensaaseen. Tilintarkastajan tulee miettiä asioita sidosryhmien tarpeiden ja hallituksen vastuun kautta.

Puhdas tilintarkastuskertomus ei välttämättä tässä tilanteessa lisää luottamusta tilinpäätökseen, johtoon, eikä tilintarkastajaan. Jos tilinpäätöksessä ei anneta riittäviä tietoja koronan vaikutuksista toimintaan ja sitä kautta tulokseen, tuotto-odotuksiin ja esimerkiksi lainan kovenantteihin liittyviin riskeihin, niin voiko tilinpäätökseen luottaa muiltakaan osin?

Hyvin laaditussa tilinpäätöksessä asiat on esitetty riittävän kattavasti ja tarkoituksen mukaisesti. Vastaavasti hyvin laaditussa tilintarkastuskertomuksessa asia tarvittaessa nostetaan lisätietona lukijan tietoon. Vallitsevassa tilanteessa tämä lisää luotettavuutta sekä yhtiön johtoon, että tilintarkastajaan. Toki tilintarkastajan tulee edelleen miettiä kertomusta riskien ja sidosryhmien tarpeiden kautta eikä tule laittaa turhaan esimerkiksi lisätietoa.

Lisätiedon käyttöä kannattaa kuitenkin harkita enemmän kuin ennen koronakriisiä. Lisäämään luottamusta.

Tilintarkastaja tuo luottamusta

Koronakriisi on nostanut yllättävissäkin yhteyksissä esiin tilintarkastuksen tai erilaisten erityisten tarkastusten tarpeen. Kyse on luottamuksesta ja usein sen palauttamisessa.

Luottamus on myös jokaisen tilintarkastajan ja tilintarkastusalan etu. Tilintarkastajan riippumattomuus nousee helposti keskusteluun sosiaalisessa mediassa.

Ulkopuoliset eivät ymmärrä tai mieti tilintarkastusstandardeja samalla tavalla kuin me tilintarkastajat. On hyvä miettiä, että tilintarkastajan riippumattomuus on sitä, miltä se ulospäin näyttää. Faktisesti riippumattomuus ei välttämättä vaarannu, mutta jos asia näyttää ulospäin erikoiselta, se usein myös on sitä.

Tilintarkastajan on syytä miettiä tarkkaan, mitä toimeksiantoja hän tekee ja mitä kannattaa jättää jonkun muun tehtäväksi. Mikä on asiakkaan etu ja mikä on sidosryhmien saama luottamus.

Tilintarkastajan työ muuttuu

Tilintarkastus on nyt monella tavalla käännekohdassa. Erilaiset etätyötavat, skaalautuvat tarkastustyökalut, analytiikka ja vallitseva tilanne vaativat innovatiivisia tapoja toimia.

Erilaisista tavoista toimia standardien mukaisesti olemme saaneet lukea ansiokkaita kirjoituksia ja ottaa niistä oppia omaan toimintaamme. Kriisit pakottavat meidät uusiutumaan ja miettimään monia vanhoja tapoja ja arvojakin uudelleen. Palaamme kriisistä uuteen normaaliin. Tämä on hopeareunus, jota meidän tulee vaalia.

Muutos on mahdollisuus luoda uutta ja toimia entistä tehokkaammin ja paremmin. Luoda entistäkin enemmän luottamusta. Luottamuksen tarve tulee olemaan suurempi kuin aikoihin.

Tuetaan ja kiritetään toisiamme

Jokainen meistä tarvitsee myös luottamusta tulevaisuuteen. Olkaamme siis tilintarkastajina toistemme tukena, olkapäänä ja kirittäjinä.

Luottamuksen lisäksi tarvitaan yhtenäisyyttä enemmän kuin aikoihin.   

– Taneli Mustonen, BDO Oy, KHT-tilintarkastaja, toimitusjohtaja, partner

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top