Tilintarkastajan työ – näköalapaikka talouselämään, jatkuvaa oppimista ja kehittymismahdollisuuksia

Yksinäistä puurtamista vai ei? KHT-tilintarkastaja Jari Nurmi kertoo, millaista tilintarkastajan työ on.

KHT-tilintarkastaja Jari Nurmi kertoo, millaista tilintarkastajan työ on ja millainen on hänen työpäivänsä.

Kirjoittaja: Jari Nurmi

Tilintarkastaja on tarkastuskohteesta riippumaton, ulkopuolinen asiantuntija ja luotettava keskustelukumppani. Yrityksen elinkaaren eri muutostilanteissa tilintarkastajan rooli korostuu entisestään.

Ajatus tilintarkastajatutkinnon suorittamisesta syntyi opiskeluaikoina, jolloin sain käsityksen tilintarkastajan työstä. Suoritin auktorisointiin vaadittavat opinnot opiskeluaikana, koska tavoitteenani oli, että tulevaisuudessa suoritan tilintarkastajatutkinnon.

Hankin työkokemusta taloushallinnon tehtävistä ja pankkialalta, ennen kuin aloitin työt tilintarkastusasiantuntijana. Työurani aluksi työskentelin osana tarkastustiimejä tiimin jäsenenä. Nykyisin työskentelen KPMG Oy Ab:n palveluksessa KHT-tilintarkastajana. Kokemusvuosien kerryttyä olen useissa toimeksiannoissa tarkastusvastuullinen tilintarkastaja ja vastaan myös tarkastustiimin koordinoinnista. Toimin lisäksi päävastuullisena tilintarkastajana monissa erilaisissa toimeksiannoissa.

Tilintarkastajan työpäivät eroavat toisistaan

Tilintarkastajan työ on vaativa ja vastuullinen asiantuntijatehtävä. Työpäivät ovat vaihtelevia, ja tyypillisesti alkuvuosi on hyvin nopeatempoinen, kun tilinpäätöstarkastukset ovat meneillään. Parasta työssäni ovat erityyppiset tarkastustoimeksiannot, mahdollisuus kehittää omaa osaamista ja tietysti työkaverit.

Tilintarkastajan työ edellyttää säännöllistä osaamisen ylläpitämistä ja kouluttautumista. Lisäksi työvälinekehitys tuo mukanaan uutta oppimista tilintarkastajan toimenkuvaan. Tilintarkastusala tarjoaa monenlaisia kehittymismahdollisuuksia ja vaihtelevia työtehtäviä. Alalla on hallittava muuttuvaa sääntelyä, ja tilintarkastajat osallistuvat säännöllisesti myös laadunvalvontatarkastuksiin.

Tilintarkastajana seuraan yleisiä taloustrendejä ja niiden vaikutuksia asiakkaiden toimialoihin. Nopeasti muuttunut toimintaympäristö koronavirustilanteen takia on tuonut mukanaan paljon kysymyksiä. Koronaviruksesta johtuvat poikkeusolot aiheuttavat epävarmuutta ja haasteita monille asiakkaille. Tilintarkastajan rooli ulkopuolisena asiantuntijana ja luotettavana keskustelukumppanina on nyt yhä keskeisemmässä roolissa.

Millainen tilintarkastaja olen ja mitä työpäivääni kuuluu?

Työskentelen erikokoisten ja erilaisilla toimialoilla toimivien yhteisöjen tilintarkastusten parissa. Olen mukana niin suurten, keskisuurten, pienten ja mikroluokkaan kuuluvien yhtiöiden sekä säätiöiden ja yhdistysten tilintarkastuksissa.

Erilaisten yhteisöjen osalta on tunnettava niille ominaiset piirteet ja niihin liittyvää sääntelyä. Tämä tuo monipuolisuutta työhöni. Pörssiyhtiön tilintarkastuksessa on tunnettava arvopaperimarkkinoihin liittyvää sääntelyä, kun taas perheyhtiön tarkastustehtävissä korostuu usein enemmän tilintarkastajan konsultoiva rooli.

Suurin osa työajastani on tilintarkastusta asiakastoimeksiannoissa. Tämän lisäksi työskentelen laatu- ja riskienhallintayksikkömme työtehtävien parissa sekä välillä koulutan sisäisesti ja luennoin opiskelijoille tilintarkastuksen opintojaksolla. Nämä ovat mielenkiintoisia mahdollisuuksia, jotka kasvattavat omaa osaamistani ja antavat uusia näkökulmia.

Tilintarkastaja ei ole yksinäinen puurtaja – päinvastoin!

Joskus olen kuullut sanottavan, että tilintarkastajan työ on yksinäistä työskentelyä, mutta sitä se ei missään nimessä ole. Olen päivittäin yhteydessä asiakkaisiin ja kollegoihin. Tärkeää on, että tilintarkastajana perehdyn asiakkaan liiketoimintaan hyvin. Asiakkaat arvostavat tilintarkastajaa, joka neuvoo liiketoiminnan haasteissa ja tuo heille lisäarvoa lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi.

Millaisena näen tilintarkastusalan tulevaisuuden?

Tilintarkastusala kehittyy jatkuvasti. Tulevaisuus vaikuttaa mielenkiintoiselta ja alalla tapahtuu uudistuksia. Tarkastusmenetelmät uudistuvat ja data-analytiikkaa hyödynnetään yhä enemmän. Sääntelyhankkeet uudistavat tilintarkastusalaa ja tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia. Uskon, että asiantuntevaa tilintarkastajaa arvostetaan myös tulevaisuudessa.

Tilintarkastusalalla on pitkä historia Suomessa talouselämän luottamuksen rakentamisessa. Vuonna 2020 vietetäänkin tilintarkastusalan 110-vuotisjuhlavuotta.

Vallitsevissa olosuhteissa tilintarkastajat ovat entistäkin tärkeämmässä roolissa varmentaessaan taloudellisen ja myös ei-taloudellisen informaation luotettavuutta. Laadukas ja ammattitaitoinen tietojen varmentaminen palvelee sekä tarkastuskohdetta, sen sidosryhmiä, että myös yhteiskuntaa.

Kuka on Jari Nurmi?

  • KHT-tilintarkastaja, työskentelee KPMG Oy Ab:lla
  • asuu Turussa, kotoisin Loimaalta
  • harrastaa lenkkeilyä ja luonnossa liikkumista
  • kiinnostunut ruuanlaitosta, matkustamisesta ja nuorkauppakamaritoiminnasta

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

Artikkeliväitöskirja: White-Collar Crime and Auditing

Väitöskirjassa tutkitaan, miten tilintarkastus vaikuttaa taloudellisen rikollisuuden ilmenemiseen ja vaikutuksiin Suomessa. Tutkimustulosten perusteella tilintarkastuksella on tiettyjä rikosvahinkoja rajaavia vaikutuksia, mutta jotkut rikoksentekijät osaavat myös hyödyntää tilintarkastuskertomuksen käyttäjien perusteettomia odotuksia rikosten mahdollistamisessa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top