Ajankohtaista

Uutiset

LCE-ISA-standardin käännös hyväksytty

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus hyväksyi suomenkielisen käännöksen LCE-ISA-standardista toukokuun kokouksessaan. Samalla hyväksyttiin julkaistavaan standardiin liittyvät kansalliset lisäykset. Standardia voi soveltaa välittömästi.
Lue lisää
Artikkelit

Kestävyysraportointi on jo täällä – oletko valmis? 

Kestävyysraportointidirektiivi eli Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) tulee vahvasti ohjamaan organisaatioiden kestävyysraportointia seuraavien lähivuosien aikana. Direktiivi muuttaa yritysten vastuullisuusraportit uudenlaisiksi kestävyysraporteiksi. Jos kestävyysraportoinnin vaatimukset eivät ...
Lue lisää
Artikkelit

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että ...
Lue lisää
Uutiset

IFRS 19 -tilinpäätösstandardi on julkaistu englanniksi

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja laativa IASB on julkaissut IFRS 19 -tilinpäätösstandardin. Standardi koskee IFRS-standardeja soveltavien tytäryritysten tilinpäätöksissä esitettäviä tietoja.
Lue lisää
Uutiset

Liikevaihdon tarkastus – koulutustallenne jäsenten katsottavissa

Liikevaihdon tarkastus oli yksi kevään 2021 K1-koulutuskiertueen aiheista. Olemme leikanneet liikevaihdon tarkastusta koskevat osat omaksi tallenteeksi, joka on nyt jäsentemme katsottavissa.
Lue lisää
Uutiset

LCE-ISA-standardin käännös hyväksytty

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus hyväksyi suomenkielisen käännöksen LCE-ISA-standardista toukokuun kokouksessaan. Samalla hyväksyttiin julkaistavaan standardiin liittyvät kansalliset lisäykset. Standardia voi soveltaa välittömästi.
Lue lisää
Jäsentiedotteet

Malli kestävyysraportoinnin varmennuksen toimeksiantosopimuksesta julkaistu 

Kestävyysraportointiin liittyvät lakimuutokset tulivat voimaan vuoden vaihteessa. Tilintarkastuslain mukaan kestävyysraportoinnin tulee varmentaa siihen valittu erityispätevyyden omaava tilintarkastaja, kestävyysraportointitarkastaja. Suomen Tilintarkastajat on nyt laatinut mallin kestävyysraportoinnin ...
Lue lisää
Uutiset

Kirjanpitolain mukaisiin kokorajoihin ehdotetaan muutoksia

Yhteisön kokoa määrittäviin kokorajoihin ehdotetaan keskimäärin 25 prosentin inflaatiokorotuksia. Yrityskokoluokalla on vaikutusta muun muassa yhteisön tilinpäätös- ja kestävyysraportointivelvollisuuden laajuuteen.
Lue lisää
Uutiset

KILA 2058/2024: Vastakkaisen etumerkin käyttäminen tase-erässä ja liitetiedoissa 

KILA:n kannanoton mukaan tilinpäätöksessä vastakkaisen etumerkin käyttäminen vastoin erän tai liitetiedon todellista arvoa voi johtaa tilinpäätöksen lukijaa harhaan eikä menettely voi kuulua kirjanpitolain 1:2 §:ssä ...
Lue lisää
Blogit

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja ...
Lue lisää
Lausunnot

EU-taksonomian mukaisuuden varmentaminen on keskeistä liikkeeseenlaskijan vihreissä joukkolainoissa

Suomen Tilintarkastajat ry kommentoi luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n vihreitä joukkolainoja koskevan asetuksen täytäntöönpanosta. Asetuksen tavoitteena on antaa sijoittajille varmennus siitä, että varat käytetään hankkeisiin, ...
Lue lisää
Blogit

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun ...
Lue lisää
Uutiset

Arvopaperimarkkinayhdistys pyytää lausuntoja suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta

Arvopaperimarkkinayhdistys haluaa suunnattujen osakeantien perusteluihin lisää avoimuutta. Suunnatuissa osakeanneissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja siksi poikkeamiselle pitää olla painava taloudellinen syy. Suosituksen tavoitteena on, että perusteita ...
Lue lisää
Uutiset

Maakohtaista tuloverokertomusta koskevat lakimuutokset hyväksytty eduskunnassa

Tilintarkastajalle on tulossa vaatimus lausua maakohtaisesta tuloverokertomuksesta soveltamisalaan kuuluvien yritysten tilintarkastuskertomuksella. Uudet lausumat lisätään ensimmäisen kerran pääosin keväällä 2027 annettaviin tilintarkastuskertomuksiin.
Lue lisää
Artikkelit

LyhyeSTi: Sähköinen tilinpäätösmerkintä 

Tilinpäätösmerkintä voidaan tehdä eli allekirjoittaa sähköisesti. Sähköisesti allekirjoitettavan tilinpäätösmerkinnän tekstiä voi muokata, mutta päiväystä ei yleensä tule laittaa valmiiksi.
Lue lisää
Artikkelit

Mitä tilintarkastuskertomuksen rakenteisuus tarkoittaa?

Tilkkarin digikoulu, osa 4: Mitä tarkoittaa digitaalinen ja rakenteinen tilintarkastuskertomus? Minkä taksonomian mukaan se laaditaan? Kenen pitää antaa digitaalinen kertomus?
Lue lisää
Uutiset

IFRS 18 -tilinpäätösstandardin englanninkielinen versio ilmestynyt

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja laativa IASB on julkaissut IFRS 18 -tilinpäätösstandardin Presentation and Disclosure in Financial Statements. Standardissa käsitellään tilinpäätöksen esittämistapaa ja tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja.
Lue lisää
Scroll to Top