Korkeakouluyhteistyö

Teemme korkeakouluyhteistyötä alan opettajien ja tutkijoiden kanssa sekä opiskelijoiden kanssa. Järjestämme muun muassa opiskelija- ja opettajawebinaareja säännöllisesti. Opiskelijayhteistyö on näkynyt myös Profiitti-lehdessämme, jonka numeroiden sisältöjä on räätälöity tilintarkastuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Vaikka tilintarkastajaksi ei voi valmistua suoraan mistään korkeakoulusta, on jo opiskeluvaiheessa huomioitava, että tilintarkastusalalle tuleminen edellyttää tiettyjen opintojen suorittamista. Jotta tilintarkastusala pystyy vastaamaan yritysten ja yhteiskunnan sille asettamiin odotuksiin, on oltava riittävä määrä motivoituneita ja potentiaalisia tulevaisuuden ammattilaisia. 

Siksi pyrimme osaltamme yhdessä korkeakoulujen kanssa luomaan alasta entistä houkuttelevamman, innostaa alalle uusia osaajia ja saada alan opinnot vastaamaan entistä paremmin työelämän vaatimuksia.

Scroll to Top