Tilintarkastus on riskilähtöistä

Tilintarkastajien laatukoulutuskiertue starttaa ensi viikolla Lahdesta. Toisena aiheena koulutuspäivässä on uudistunut ISA 315 -standardi eli Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen, erityisesti pk-yhteisön tilintarkastuksessa.

Tilintarkastajien laatukoulutuskiertue starttaa ensi viikolla Lahdesta. Toisena aiheena koulutuspäivässä on uudistunut ISA 315 -standardi eli Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen, erityisesti pk-yhteisön tilintarkastuksessa.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Terhi Mattila

ISA 315 on mielestäni yksi haasteellisimmista ISA-standardeista ja samalla hyvin perustavanlaatuinen, sillä tilintarkastus on riskilähtöistä. Riskien tunnistaminen ja arvioiminen on tärkeää muun muassa, jotta

  • tilintarkastus kohdistuisi alueille, joilla virheen riskit ovat suurimmat
  • tarpeettomat tarkastustoimenpiteet voitaisiin jättää pois
  • aika- ja henkilöresursseja käytettäisiin järkevästi
  • tilinpäätöksen oikeellisuudesta saavutettaisiin kohtuullinen varmuus.

Riskilähtöisyys edellyttää, että asiakkaasta hankitaan riittävästi tietoa ennen tarkastuksen aloittamista. Tätä tiedon hankintaa kutsutaan käsityksen muodostamiseksi ja sitä tehdään riskienarviointitoimenpitein.

Hankitun tiedon perusteella pohditaan, mitkä ovat ne asiakasta koskevat tapahtumat, asiat tai olosuhteet, joista voisi aiheutua olennainen virhe tilinpäätökseen. Tunnistettujen olennaisen virheellisyyden riskien osalta arvioidaan niiden todennäköisyyttä ja suuruutta, ja suunnitellaan asianmukaiset tarkastustoimenpiteet.

Käyn laatukoulutuskiertueella läpi koko uudistetun ISA 315 -standardin käytännön esimerkein höystettynä. Korostan muutoksia nykyiseen standardiin ja vertaan sitä jonkin verran myös LCE-standardiluonnokseen.

Koulutukseen ilmoittautuminen on suljettu.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top