Tilintarkastaja Plus -ryhmäedut

Tilintarkastaja Plus -ryhmän maksu kaudella 1.4.2024–31.3.2025 on 255 euroa.

Ryhmäedut

Tilintarkastaja Plus -ryhmän jäsenet saavat seuraavat ryhmäedut:

  • ryhmävakuutus (toiminnan vastuu, oikeusturva ja varallisuusvastuu)
  • tilintarkastajan STanssi-työkirja

Ryhmävakuutuksen sisältöä on oikeusturvan osalta saatu neuvoteltua hieman aiempaa kattavammaksi. Ryhmävakuutuksen oikeusturvaehtoihin on tullut seuraavat muutokset 1.4.2024 alkavalla vakuutuskaudella:

  • Oikeusturva laajenee kattamaan oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kulut edellyttäen, että asiantuntijalausunnon hankkiminen on vakuutusyhtiön yksinomaisen harkinnan perusteella tarpeellista.
  • Oikeusturva laajenee kattamaan vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy patentin tai muun aineettoman oikeuden virheelliseen kirjaamiseen.
  • Oikeusturvan vakuutusmäärä nousee 150.000 euroon per vahinko ja 300.000 euroon per vakuutuskausi. Aikaisemmat vakuutusmäärät olivat 100.000 euroa ja 200.000 euroa.
    Ryhmävakuutus kattaa myös kestävyysraporttien varmennustoimeksiannot.

Huomioithan, että ryhmävakuutuksessa vakuutettuina ovat Tilintarkastaja Plus -ryhmään kuuluvat yksittäiset, enintään seitsemän hengen yhteisössä toimivat jäsentilintarkastajat. Jos yhteisössä on ollut enemmän kuin seitsemän henkilöä silloin, kun jäsen on liittynyt vakuutusturvaan, liittymisen ehtoja ei ole noudatettu eikä vakuutusturva ole voimassa. Jokainen ryhmävakuutukseen liittyvä jäsen on itse vastuussa siitä, että täyttää vakuutusehdot. Suomen Tilintarkastajat ry ei tarkasta, täyttääkö ryhmävakuutukseen liittyvä jäsen ehdot vakuutusturvan piiriin pääsemiseksi.

Henkilömäärää laskettaessa huomioidaan kaikki työntekijät, myös avustavat henkilöt, määräaikaiset ja tuntityöntekijät. Työharjoittelijoita ei kuitenkaan huomioida henkilömäärää laskettaessa. Mikäli henkilömäärä vakuutuskauden aikana ylittää seitsemän henkilöä, on tämän vakuutuksen mukainen turva kuitenkin voimassa kuluvan vakuutuskauden loppuun saakka.

HUOM! Tilintarkastaja Plus -ryhmäjäsenyyden voimassaolo jatkuu uudelle kaudelle automaattisesti ja ryhmämaksu veloitetaan jäsenmaksun yhteydessä.

Scroll to Top