Tilintarkastaja Plus -ryhmäedut

Tilintarkastaja Plus -ryhmän maksu kaudella 1.4.2023 – 31.3.2024 on 230 euroa.

Ryhmäedut

Tilintarkastaja Plus -ryhmän jäsenet saavat seuraavat ryhmäedut:

  • ryhmävakuutus (toiminnan vastuu, oikeusturva ja varallisuusvastuu)
  • tilintarkastajan STanssi-työkirja

Ryhmävakuutuksen ehdot muuttuivat 1.4.2023 alkavalla vakuutuskaudella. Vakuutettujen määritelmää on täsmennetty aikaisemmasta, koska aiempi määritelmä ei ollut yksiselitteinen. Jatkossa vakuutettuina ovat

  • Tilintarkastaja Plus -ryhmään kuuluvat yksittäiset, enintään seitsemän hengen yhteisössä toimivat jäsentilintarkastajat
  • vakuutuskauden aikana Tilintarkastaja Plus -ryhmään liittyneet jäsenet jäsenyyden alkamisesta lähtien sekä
  • enintään seitsemän henkilön yhteisöt siltä osin kuin vahinko liittyy vakuutetun tilintarkastajan suorittamaan toimeksiantoon. Tällöin vakuutettuina ovat kaikki työntekijät sisältäen myös avustavat henkilöt, määräaikaiset ja tuntityöntekijät. 

Henkilömäärää laskettaessa huomioidaan kaikki työntekijät, myös avustavat henkilöt, määräaikaiset ja tuntityöntekijät. Työharjoittelijoita ei kuitenkaan huomioida henkilömäärää laskettaessa. Mikäli henkilömäärä vakuutuskauden aikana ylittää seitsemän henkilöä, on tämän vakuutuksen mukainen turva kuitenkin voimassa kuluvan vakuutuskauden loppuun saakka.

HUOM! Tilintarkastaja Plus -ryhmäjäsenyyden voimassaolo jatkuu uudelle kaudelle automaattisesti ja ryhmämaksu veloitetaan jäsenmaksun yhteydessä.

Lisätietoja ryhmävakuutuksesta >

Scroll to Top