STanssi-työkirja ja otantatyökalu

Molemmat vain jäsenillemme! Lue jäsenyydestä yhdistyksessämme >

STanssi-työkirja

STanssi on rakennettu jäsenillemme tilintarkastuksen työkirjaksi. STanssi tukee tilintarkastajia ja heidän apulaisiaan hyvän tilintarkastustavan mukaisessa tilintarkastuksessa ja tarkastuksen dokumentoimisessa. 

STanssiin kuuluu viisi työkirjaa sekä erilliset työpaperit tilinpäätöserien ja kirjanpidollisten arvioiden tarkastusta varten: 

 • osakeyhtiö 
 • osakeyhtiö, lyhyt 
 • asunto-osakeyhtiö 
 • yhdistys/säätiö
 • ”STanssi Revision” för aktiebolag. 

STanssi on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yhteisöjen ja säätiöiden tarkastukseen – sekä pienille tiimeille että yksin suoritettavaan tilintarkastukseen. 

Tilaa STanssi ST-verkkopalvelusta jäsentunnuksillasi. Heti tilauksen jälkeen STanssi tulee näkyviin jäsenetujulkaisujesi rinnalle. Tilaajana sinulla on aina ladattavissa viimeisimmät työkirjaversiot käyttöohjeineen. 

Työkalu otoskoon laskemiseen ja otoksen valintaan 

Tilintarkastajan tavoitteena on hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Tilintarkastuksen toimenpiteiden on oltava luonteeltaan, ajoitukseltaan ja laajuudeltaan riittäviä. Aineistotarkastustoimenpiteiden riittävä laajuus voidaan saavuttaa tarkastamalla populaatiosta eli perusjoukosta 

 • 100 % eli kaikki yksiköt 
 • tietyt yksiköt tai 
 • edustava otos. 

Edustava otos valitaan tilastollisella tai ei-tilastollisella (harkinnan varaisella) otannalla. 

Olemme rakentaneet jäsentemme käyttöön työkalun, jota voi hyödyntää aineistotarkastustoimenpiteiden laajuuden määrittämisessä, kun käytetään rahamääräisiin yksiköihin perustuvaa tilastollista otantaa. Työkalu on Excel-pohjainen ja perustuu IFACin julkaisun ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa kohtaan 17.1-3. 

Työkalu sisältää 

 • ohjeet 
 • valmiit laskentapohjat otoskoon laskemista ja otannan valitsemista varten 
 • valmiit laskentapohjat havaittujen virheiden projisoimista varten. 

Työkalua täydentävää ohjeistusta ja esimerkkejä löytyy IFACin julkaisusta. 

Tutustu työkaluun ST-verkkopalvelussa. (Omat palvelut > Jäsenetu | Perusosa). 

Scroll to Top