Laadimme suosituksia ja malleja, joista on apua sekä tilintarkastajille että tilinpäätösten laatijoille ja taloudellisen raportoinnin parissa työskenteleville.  

Suositukset ja mallit laaditaan yleensä työryhmissä ja toimikunnissa, jotka ovat joko pysyviä tai perustettu tiettyä tarkoitusta varten. Suositukset hyväksytään julkaistavaksi yhdistyksemme hallituksessa.

Lakisääteistä tilintarkastusta koskevat suositukset ja mallit perustuvat tilintarkastuslakiin, hyvään tilintarkastustapaan ja kansainvälisiin tilintarkastusalan standardeihin. Muidenkin suositusten taustalla on yleensä laki tai standardi.

Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastajille antamat suositukset ja mallit: 

Hyödyllisiä linkkejä muiden tahojen tilintarkastajille antamiin ohjeisiin: