ST ei kannata ehdotusta tilintarkastajien henkilötietojen toimittamisesta ESAPiin

Lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan EU:n eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä koskevan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa sekä sitä täydentävän direktiivin ja asetuksen kansallisia täytäntöönpanotoimia edellyttävistä säännöksistä. Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata ehdotusta siltä osin, kun siinä esitetään tilintarkastajien henkilötietojen toimittamista ESAPiin.

Suomen Tilintarkastajat ry suhtautuu kokonaisuutena positiivisesti ESAP (European Single Access Point) -lainsäädäntöpakettiin ja sen kansalliseen täytäntöönpanoon, jonka tavoitteena on parantaa tiedon läpinäkyvyyttä, vertailtavuutta ja saavutettavuutta sijoittajille, liikkeellelaskijoille, valvojille ja muille sidosryhmille.

Lausuntokierroksella ollut luonnos hallituksen esitykseksi toi kuitenkin esiin ST:n jo aiemmin tunnistamat ongelmat tilintarkastajien henkilötietojen julkistamiseen liittyen. Lakiluonnoksessa ehdotetaan muutosta tilintarkastuslain 10 luvun 8 §:ään siten, että tilintarkastuslautakunnan julkistettavat hallinnollisia seuraamuksia koskevat päätökset tulisi toimittaa julkistamisen yhteydessä myös ESAPiin. Tämän osalta ST esittää lausunnossaan valtiovarainministeriölle muun muassa seuraavaa:

  • ST ehdottaa, että TTL 10: 8 muutetaan siten, että hyödynnetään tilintarkastusdirektiivin (2014/56/EU) 30 c artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mahdollistama kansallinen optio siitä, että tilintarkastajille annettavia seuraamuksia verkkosivuilla julkistettaessa ei ilmoiteta tilintarkastajan henkilötietoja eli esimerkiksi tilintarkastajan nimeä.
  • ST pitää tärkeänä, että esittämämme tilintarkastuslain muutos toteutetaan välittömästi henkilötietojen julkistamiseen liittyvien useiden epäkohtien vuoksi. Katsomme, että muutos tilintarkastuslakiin on ensisijainen, jotta sääntelymme saatetaan vastaamaan muiden EU-maiden sääntelyä.

Kun kansallisesta sääntelystä on saatu poistettua säännökset henkilötietojen julkistamisesta tilintarkastuslautakunnan päätöksissä, voitaisiin ESAP-sääntelyn täytäntöönpanossa säätää toimitettavaksi ESAPiin hallinnollisten seuraamusten lisäksi seuraamusten saajina olevien tilintarkastusyhteisöjen nimet.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Kirjanpitolain raja-arvojen korottaminen perusteltua 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettu inflaatiotarkistus tulee lisäämään entisestään pien- ja mikroyrityskategoriassa olevien yritysten määriä. Lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen taakan purkamisen näkökulmasta Suomen Tilintarkastajat ry pitää kirjanpitolain raja-arvojen korottamista kannatettavana asiana.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top