Tilintarkastuslautakunnan ratkaisut tulisi julkaista ilman nimiä

On ongelmallista, että tilintarkastusvalvonta julkaisee ratkaisuissaan tilintarkastajan nimen sekä tilintarkastuksen kohteena olleen yhteisön nimen. 

Tilintarkastuslautakunta tekee tärkeää työtä valvoessaan tilintarkastajien toimintaa ja julkistamalla päätöksiään. On kuitenkin ongelmallista, kun julkaistuissa päätöksissä kerrotaan tilintarkastajan nimi ja tilintarkastuksen kohteena olleen yhteisön nimi. 

Kirjoittaja: Jarkko Raitio

Tilintarkastajien keskuudessa nimien julkaiseminen herättää usein keskustelua, ja siksi Suomen Tilintarkastajat ry haluaa nostaa asian laajempaan keskusteluun.


Ongelmallisinta nimien julkaisemisessa on se, että tilintarkastajan nimen lisäksi julkaistaan tilintarkastajan asiakkaan nimi. Sille ei ole perustetta, koska tilintarkastuslautakunnan päätöksissä arvioidaan tilintarkastajan toimintaa, eikä tilintarkastuslautakunnalla ole toimivaltaa arvioida tilintarkastajan asiakkaiden toimintaa.

Ongelmallista on myös se, että yksittäisen tilintarkastajan nimi mainitaan sekä se, jos muiden tilintarkastusyhteisössä työskentelevien tilintarkastajien nimiä mainitaan. Nykyinen käytäntö tarkoittaa käytännössä sitä, että tilintarkastaja asetetaan julkiseen häpeäpaaluun, joka voi johtaa myös pitkäaikaiseen mainehaittaan esimerkiksi internethauissa.

Tilintarkastajien nimien mainitseminen internetissä julkistettavissa päätöksissä ei saa tukea kansainvälisestä vertailusta. Tilintarkastajien Eurooppa-tason järjestön selvityksen mukaan meille keskeisissä vertailumaissa Ruotsissa ja Norjassa tilintarkastajan nimeä ei päätöksissä mainita. Ylipäätään paria maata lukuun ottamatta lähtökohtana useimmissa maissa on, että tilintarkastajan nimeä ei mainita internetissä julkistettavissa päätöksissä.

Suomessa voitaisiin siirtyä Ruotsissa vallalla olevaan malliin, jossa tilintarkastuslautakunnan päätökset ovat saatavissa yksilöidyillä nimitiedoilla suoraan viranomaiselta pyydettäessä. Tämä käytäntö on meilläkin tuttu esimerkiksi tuomioistuinten päätösten osalta. Esimerkiksi KHO:n ja KKO:n päätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia päätöksiä ja saatavissa kirjaamosta pyydettäessä. Ratkaisuja ei kuitenkaan julkisteta nimillä tuomioistuimen verkkosivuilla.
Myöskään muiden tilintarkastuslautakuntaan verrattavien elinten päätöksiä ei meillä julkisteta asianomaisten nimillä varustettuina niiden verkkosivuilla. Esimerkiksi asianajajia valvovan valvontalautakunnan ratkaisut eivät ole internetissä saatavilla samalla tavalla kuin tilintarkastuslautakunnan ratkaisut.

Päätösten julkaisemiseen ilman nimiä voitaisiin siirtyä muuttamalla tilintarkastuslakia tai vaihtoehtoisesti niin, että tilintarkastuslautakunta muuttaisi toimintatapaansa. Parannuksen nykytilanteeseen voi tuoda sekin, että nimien julkaisemisessa käytettäisiin enemmän tapauskohtaista harkintaa ja vain esimerkiksi yhteiskunnallisesti merkittävät ratkaisut julkaistaisiin nimillä.

Vaikka ratkaisut julkaistaisiin lähtökohtaisesti nimettöminä, se ei heikentäisi päätösten sisällöllistä merkitystä. Tilintarkastaja saisi edelleen tilintarkastuslautakunnalta hallinnollisen seuraamuksen, jolla tilintarkastuslautakunta tulee luoneeksi hyvää tilintarkastustapaa.

Jos ratkaisut julkaistaisiin nimettöminä, ne voisivat olla jopa hyödyllisempiä esimerkiksi koulutuskäytössä kuin nimelliset. Anonyymeissä esimerkeissä huomio kiinnittyisi itse tapaukseen ja sen merkitykseen hyvän tilintarkastustavan mukaista toimintaa arvioitaessa, eikä tikunnokkaan nousisi tilintarkastaja, joka on kuitenkin lopulta aina ihminen. 

Lue laajempi versio keskustelunavauksesta: Tilintarkastuslautakunta voisi julkistaa ratkaisut ilman nimiä.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top