Lausunto yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain muutoksesta (tapahtumatakuu)

Suomen Tilintarkastajat ry antoi lausunnon yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muutoksesta (tapahtumatakuu). Lausunnossa korostetaan tukien oikeanlaisen kohdistumisen valvonnan tärkeyttä.

Kuva: Vesa Sammalisto

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa yleisellä tasolla kustannustukien kohdentamista niille, jotka kärsivät koropandemian seurauksista. ST tuo lausunnossaan kuitenkin esiin myönnettävien tukien valvonnan tärkeyden ja tilintarkastajan mahdollisen roolin valvonnassa.

Tapahtumatakuun osalta tilintarkastajalle ei ole lakiehdotuksessa asetettu tarkastus- tai raportointivelvoitteita.

Lue lisää: