Tilintarkastajat toimivat viranomaisen tukena mm. tarkastamalla julkisen tuen ehtojen toteutumista tai antamalla lausuntoja.

Lue lisää tilintarkastajan roolista viranomaisen tukena:

Julkinen tuki ja rahoitus

Tilintarkastaja tarkastaa ja raportoi, onko julkista tukea, lainaa tai avustusta käytetty avustuspäätöksen mukaisesti.

Lue lisää >

Lausunnot viranomaiselle

Usean lakiin sisältyy säännöksiä, jotka velvoittavat tilintarkastajaa antamaan lausunnon tai todistuksen viranomaiselle.

Lue lisää >

Tilintarkastajan antamat huomautukset

Tilintarkastaja voi antaa huomautuksia, joiden perusteella viranomainen voi alkaa selvittää yhteisön toiminnan lainmukaisuutta.

Lue lisää >

Säätiövalvonta ja tilintarkastaja

Säätiöiden vuosiselvitykset ovat keskeinen osa säätiövalvontaa. Osana vuosiselvitystä PRH:lle toimitetaan myös tilintarkastuskertomus.

Lue lisää >