Johdannaissopimukset kuntien liitetiedoissa

Suositus johdannaissopimusten käsittelystä kuntien ja kuntayhtymien liitetiedoissa.

Suositus on tarkoitettu avuksi kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksen laatijoille ja tilinpäätöksiä tarkastaville tilintarkastajille.

Suositus sisältää seuraavat esimerkit ja liitteet:

  • Esimerkki 1: Lainoihin liittyvän korkoriskin suojaaminen koronvaihtosopimuksella
  • Esimerkki 2: Suojaavuuden dokumentaatio ja liitetiedot
  • Liite 1: Suojaussuhteen dokumentaation esimerkkipohja

Suositus on laadittu työryhmässä, johon ovat osallistuneet puheenjohtaja Tiina Lind (BDO) ja jäsenet Virpi Ala-aho (Espoon kaupunki), Arto Ahlqvist (Helsingin kaupunki), Outi Koskinen (PwC), Ville Valkonen (EY), Ari Lehto (BDO), Anu Servo (Deloitte) ja Esko Säilä (KPMG). Ohjeeseen on saatu kommentit Suomen Kuntaliitto ry:ltä.