God revisionssed inom den offentliga förvaltningen

I rekommendationen definieras god revisionssed inom den offentliga förvaltningen.

I rekommendationen definieras god revisionssed inom den offentliga förvaltningen.

Vid revision av offentlig förvaltning ska revisorn uttala sig om följande ärende:

  • Huruvida revisionsobjektets bokslut har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser.
  • Huruvida bokslutet ger en rättvisande bild av kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering samt verksamhet i enlighet med väsentlighetsprincipen.

Revisionen grundar sig på lagstiftning, revisionsbranschens anvisningar och standarder samt god praxis inom revisionsbranschen, alltså s.k. god revisionssed.

I Finland har god revisionssed inom den offentliga förvaltningen definierats i rekommendationen, God revisionssed inom den offentliga förvaltningen. Rekommendationen har godkänts av styrelsen för Finlands revisorer rf.

Lisää samasta aiheesta

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön kokemukset.

Lue lisää

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top