Suositukset

Suositukset

Suomen Tilintarkastajat ry:n voimassa olevat suositukset

Tältä sivulta löydät kaikki Suomen Tilintarkastajat ry:n voimassa olevat suositukset ja muut ohjeet listattuna.
Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Suositus LCE-ISA-standardin soveltamisalasta

Suositus (3/2024) LCE-ISA-standardin soveltamisalasta auttaa tilintarkastajia arvioimaan tilintarkastusasiakkaan yksinkertaisuutta ja LCE-ISA-standardin soveltuvuutta kyseisen asiakkaan tilintarkastukseen.
Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Yrityssaneeraushakemukseen liitettävä tilintarkastajan selvitys 

Suositus (2/2024) yrityssaneeraushakemukseen liitettävästä tilintarkastajan selvityksestä ohjaa tilintarkastajia mainitun selvityksen laatimisessa ja siihen tyypillisesti liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa.
Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 1/2024) on saanut teknisluonteisen päivityksen. Tämä päivitys korvaa suosituksen 3/2020. Päivityksen toteutuksesta vastasi JHT-toimikunta ja yhdistyksen hallitus hyväksyi ...
Lue lisää
Artikkelit

Q&A: EU:n kestävyysraportointidirektiivin soveltaminen Suomessa

Kestävyysraportoinnin sääntely on herättänyt kysymyksiä niin tilintarkastajissa kuin tarkastuskohteissa. Suomen Tilintarkastajat ry:n Questions & Answers (Q&A) tarjoaa käytännön ratkaisuja eri yhteyksissä esiin nousseisiin kysymyksiin. Täydennämme ...
Lue lisää
Digitalisaatio

Malli tilintarkastajan esittämälle digitaalisen aineiston tietopyynnölle

Suomen Tilintarkastajat, Taloushallintoliitto ja taloushallinnon ohjelmistotalot ovat perustaneet yhteisen työryhmän. Ryhmässä on muun muassa luotu malli tilintarkastajan esittämälle digitaalisen aineiston tietopyynnölle. Tietopyyntömalli koskee ensi vaiheessa ...
Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Suositus hyvinvointialueen rahoituksen perusteiden tarkastamisesta

Suositus hyvinvointialueen rahoituksen perusteiden tarkastamisesta ohjeistaa tilintarkastajia hyvinvointialueen rahoituksen perusteiden tarkastamisessa.
Lue lisää
Suositukset

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön ...
Lue lisää
Laki

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa ...
Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Suositus valtionosuuksien tarkastamisesta

Suositus valtionosuuksien tarkastamisesta ohjeistaa kuntien tilintarkastajia valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen tarkastamisessa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Lähipiirin tilintarkastus

Suositus lähipiirin tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia lähipiiriin liittyvässä tarkastuksessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.
Lue lisää
Laki

Sijoitusrahastojen tarkastus

Suositus yhtenäistää sijoitusrahastojen tarkastuskäytäntöä antamalla ohjeita ja raportointimallin tilintarkastajien käyttöön.
Lue lisää
Scroll to Top