Lähipiirin tilintarkastus

Suositus lähipiirin tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia lähipiiriin liittyvässä tarkastuksessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Suositus lähipiirin tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia lähipiiriin liittyvässä tarkastuksessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Kuva: Vesa Sammalisto

Yhteisölainsäädäntö ja tilinpäätösnormistot sisältävät erityisiä vaatimuksia lähipiirisuhteiden ja -liiketoimien kirjanpitokäsittelystä sekä niistä tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista, jotta tilinpäätöksen käyttäjien olisi mahdollista ymmärtää yhteisön lähipiirisuhteiden luonne ja niiden mahdolliset vaikutukset tilinpäätökseen.

Yhteisön johto vastaa lähipiiriin kuuluvien osapuolten tunnistamisesta, lähipiiriliiketoimien kirjanpitokäsittelystä ja niitä koskevien tietojen esittämisestä tilinpäätöksessä. Johdon tulee tuntea ja ymmärtää yhteisöään koskeva lähipiirisääntely ja tilinpäätösnormisto voidakseen laatia sellaisen tilinpäätöksen, joka antaa myös lähipiiriasioista oikean ja riittävän kuvan tilinpäätösnormiston edellyttämällä tavalla.

Tilintarkastaja muodostaa tilintarkastuksen yhteydessä käsityksen asiakkaan lähipiiristä (tai intressitahosta) sekä siitä, onko niiden kanssa ollut liiketoimia. Lähipiiriliiketoimiin ja lähipiiriä koskeviin tilinpäätöstietoihin kohdistetaan tarvittaessa tilintarkastustoimenpiteitä. Lähipiirin tarkastus on tilintarkastajien laaduntarkastuksen painopistealueena vuoden 2022 laaduntarkastuksissa.

Tämä Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus 1/2022 ohjeistaa tilintarkastajia lähipiirin tarkastamisessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti. Suositus perustuu kansainväliseen ISA 550 Lähipiiri -standardiin, joka käsittelee lähipiiriä tilinpäätöksen tarkastamisen näkökulmasta. Tästä syystä suosituksessa ei käsitellä lähipiiriin liittyviä asioita hallinnon tarkastuksen näkökulmasta. Suosituksessa ei myöskään käsitellä listattuihin yhtiöihin liittyviä erityispiirteitä. Suositus ei ole tilintarkastajaa velvoittava.

Suosituksen laadittiin työryhmässä, jossa olivat edustettuina tilintarkastusyhteisöt EY, KPMG ja BDO. Työryhmän työtä koordinoivat ja kommentoivat yhdistyksen tilintarkastusasiantuntijat ja tilintarkastustoimikunta. Suositus hyväksyttiin julkaistavaksi Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksessa 21.1.2022.

Suositusta on korjattu 25.2.2022. Taulukkoon, johon on kerätty yleisimmät lähipiirisuhteita ja -tapahtumia säätelevät normistot, oli päässyt livahtamaan virhe liittyen pien- ja mikroyrityksen liitetietoihin.

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardi julkaistu verkkokirjana

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin (LCE-ISA-standardi) -verkkokirja on julkaistu ST-verkkopalvelussa tuotteen tilaajien ja jäsentemme käyttöön. Painettu kirja toimitetaan tilaajille elokuussa.

Lue lisää

Vuoden 2024 opiskelija-apurahat on jaettu 

Myönnämme vuosittain apurahoja tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa tutkiville. Tänäkin vuonna apurahahakemuksia saatiin runsaasti eri korkeakouluista. Monipuolisten ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden joukosta valittiin viisi apurahansaajaa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top