Ohje toimintakertomuksen tarkastamiseen

Ohjeen tarkoitus on auttaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisessa toimintakertomuksen tarkastuksessa ja raportoinnissa.

Ohjeen tarkoitus on auttaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisessa toimintakertomuksen tarkastuksessa ja raportoinnissa.

Kuva: Vesa Sammalisto

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuksen kohteena ovat tarkastettavan yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen kohteena.

Mikäli tilintarkastettava yhteisö on laatinut toimintakertomuksen, on tilintarkastajan annettava siitä tilintarkastuskertomuksessaan seuraavat lausunnot (TTL 3:5 §);

  • onko toimintakertomus laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti;
  • ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhdenmukaisia.

Tilintarkastuskertomuksessa on lisäksi todettava, onko tilintarkastaja tilintarkastuksen yhteydessä saamiensa tietojen perusteella havainnut olennaisia virheellisyyksiä toimintakertomuksessa, sekä ilmoitettava näiden virheellisyyksien luonteesta.

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 720 (Tilintarkastajan velvollisuudet tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävissä asiakirjoissa olevan muun informaation suhteen) käsittelee tilintarkastajan velvollisuuksia liittyen ”muuhun informaatioon” eli yhteisön vuosikertomukseen sisältyvään taloudelliseen tai muuhun kuin taloudelliseen informaatioon (muu kuin tilinpäätös ja sitä koskeva tilintarkastuskertomus). Standardissa kuvataan tilintarkastajalta edellytettyjä toimenpiteitä ja raportointia. Standardin määritelmistä seuraa, että myös kirjanpitolain mukainen toimintakertomus sisältää standardin mukaista ”muuta informaatiota”.

Toimintakertomusta kohdellaan tilintarkastuksessa siis ISA 720 mukaisena muuna informaationa ja tilintarkastajan toimintakertomusta koskeva raportointi tapahtuu tilintarkastuskertomuksen osiossa Muu informaatio.

Suomen Tilintarkastajat ry:n julkaisi tammikuussa 2017 ohjeen toimintakertomuksen tarkastamisesta sen jälkeen, kun tilintarkastuslaki vuonna 2016 muuttui. Ohje laadittiin yhdistyksen tilintarkastustoimikunnassa.

Lue lisää tilintarkastajan raportoinnista liittyen ”muuhun informaatioon” Tilintarkastajan raportointi -julkaisun osasta 1 luvusta 1.1.2.4.2.

Lisää samasta aiheesta

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 1/2024) on saanut teknisluonteisen päivityksen. Tämä päivitys korvaa suosituksen 3/2020. Päivityksen toteutuksesta vastasi JHT-toimikunta ja yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen kokouksessaan 29.2.2024.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top