Julkishallinnon mukautetut kertomukset

Suositus täydentää suositusta julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta antamalla tarkempaa ohjeistusta kyseisessä suosituksessa mainituista mukautetuista julkishallinnon tilintarkastuskertomuksista.

Suositus täydentää suositusta julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta antamalla tarkempaa ohjeistusta siinä mainituista mukautetuista julkishallinnon tilintarkastuskertomuksista.

Tämä Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus 1/2021 täydentää Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa -suositusta antamalla tarkempaa ohjeistusta ja malleja siinä mainituista mukautetuista julkishallinnon tilintarkastuskertomuksista. Suositus 1/2021 korvaa aiemman Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa -suosituksen liitteenä olleet kuntien mukautettujen tilintarkastuskertomusten mallit.

Suositus ohjaa kunnille ja kuntayhtymille annettavan mukautetun tilintarkastuskertomuksen esittämistapaa. Sitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös seurakuntien, seurakuntayhtymien tai muiden vastaavien julkishallinnon toimijoiden tilintarkastuksessa.

Suositus on laadittu julkishallinnon tilintarkastajien työryhmän toimesta ja hyväksytty Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksessa.

Lisää samasta aiheesta

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 1/2024) on saanut teknisluonteisen päivityksen. Tämä päivitys korvaa suosituksen 3/2020. Päivityksen toteutuksesta vastasi JHT-toimikunta ja yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen kokouksessaan 29.2.2024.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top