Suositus vaihto-omaisuuden inventaariin osallistumisesta muuna kuin tilinpäätöspäivänä

Suosituksen tavoitteena on muodostaa hyvää tilintarkastustapaa tilanteissa, joissa tilintarkastaja osallistuu asiakkaan inventaariin jonain muuna ajankohtana kuin tilinpäätöshetkellä.

Suosituksen tavoitteena on muodostaa hyvää tilintarkastustapaa tilanteissa, joissa tilintarkastaja osallistuu asiakkaan inventaariin jonain muuna ajankohtana kuin tilinpäätöshetkellä. Suosituksessa keskitytään niihin toimenpiteisiin, joita tilintarkastaja tekee hankkiakseen tilintarkastusevidenssiä inventaariin osallistumishetken ja tilinpäätöspäivän välisistä tapahtumista.

Suosituksen tarkoituksena on ohjeistaa tilintarkastajia

  • muodostamaan riittävä käsitys asiakkaan vaihto-omaisuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä
  • arvioimaan sitä, onko riittävän tilintarkastusevidenssin saamiseksi mahdollista ja tarpeellista osallistua fyysiseen inventaariin
  • arvioimaan sitä, mikä on asianmukainen hetki osallistua inventaariin sekä
  • suunnittelemaan asianmukaiset tarkastustoimenpiteet tarkistuslaskentojen tekemiseksi, inventointipäivän ja tilinpäätöspäivän välisten tapahtumien tarkastamiseksi sekä lopullisen vaihto-omaisuusluettelon tarkastamiseksi.

Suosituksessa ei käsitellä tilanteita, joissa asiakkaan käytössä on ns. kiertävä inventaari. Suositus ei tarkistuslaskentojen tekemistä lukuun ottamatta sisällä ohjeistusta myöskään siitä, miten inventaariin osallistuttaessa toimitaan.

Suositus perustuu kansainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 501 kohtiin 4-6 ja se on tarkoitettu sovellettavaksi kaiken kokoisissa toimeksiannoissa. Suositus ei ole tilintarkastajaa sitova.

Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus 5/2020 on laadittu yhdistyksen tilintarkastustoimikunnan alatyöryhmässä ja hyväksytty yhdistyksen hallituksen toimesta 27.10.2020.

Lisää samasta aiheesta

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön kokemukset.

Lue lisää

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top