Opiskelu

Tilintarkastajaksi voi päätyä opiskelemalla ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Polku tilintarkastajaksi käy tilintarkastajatutkinnon kautta.

HT-tutkintoon voi osallistua, kun alempi korkeakoulututkinto ja tarvittavat opinnot ovat kasassa. Useimmiten tutkinto tarkoittaa joko tradenomin tai kauppatieteen kandidaatin tutkintoa. Monilla on HT-tenttiin mennessä jo ylempi korkeakoulututkinto suoritettuna, mutta välttämätöntä tämä ei ole. 

Vaadittuihin opintoihin kuuluu tilintarkastuksen ja laskentatoimen, kauppa- ja taloustieteen sekä oikeustieteen opintoja. Opintojen kelpoisuus osoitetaan vastaavuustodistuksella ennen HT-tutkintoon osallistumista.

Jo opintojen alkuvaiheessa kannattaa ottaa selvää kurssitarjonnasta ja varmistaa, että tarvittavat opinnot saa näppärästi kasaan. Tässä kohtaa on myös hyvä selvittää, missä mahdollisesti puuttuvat opinnot olisi helpointa suorittaa.

Kiinnitä jo opiskeluaikana huomiota tilintarkastajatutkinnon vaatimuksiin:

  • Sisällytä kauppatieteiden maisterin tai tradenomin tutkintoosi opintoja laskentatoimesta, oikeustieteistä sekä muista kauppa- ja taloustieteellisistä aiheista.
  • Jos tähtäät JHT-erikoistumistutkintoon, tarvitset lisäksi julkishallinnon opintoja tai tarkastuskokemusta julkishallinnon tehtävistä.

Yliopistojen ja korkeakoulujen verkkosivuilta löydät tietoa vaadittavista kursseista. Osa kouluista tarjoaa tilintarkastajan suuntautumisvaihtoehtoa, jolloin tarvittavat opinnot ovat jo mukavasti paketissa. Apua saa opintoneuvonnasta tai kysäisemällä opinnoista vastaavalta opettajalta.

Katso täältä missä tilintarkastusta voi opiskella!

Scroll to Top