Harjoittelemalla varmuutta tutkintoihin

Tutkintotentit lienevät suurin ponnistus matkalla tilintarkastajaksi. Tutkinnoista vastaava Hanna Kattainen avaa tutkintojen sisältöjä. 

Kirjoittaja: Hanna Kattainen

1. Millaisia tutkintotentit ovat rakenteeltaan? 

Tutkintotentit ovat rakenteeltaan erilaisia. HT-tutkinto on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa on väittämä- ja kysymystyyppisiä tehtäviä, jotka tulee perustella viittaamalla sopiviin säädösten kohtiin ja tehtävänannossa kerrottuihin tietoihin. 

HT-tutkinnon toisessa osassa tulee etsiä virheet ja puutteet tilinpäätöksestä ja hallintoaineistosta ja laatia havaintojen perusteella tilintarkastuskertomus. KHT- ja JHT-erikoistumistutkinnot sisältävät lyhyitä kysymyksiä ja vastaavanlaisia tehtäviä kuin HT-tutkinnon toinen osa. 

2. Mihin tutkintotenttien kysymykset pohjautuvat? 

Tutkintotehtävissä on kysymys kuvitteellisista käytännön tapauksista, joihin vastaamisessa tulee soveltaa eri säädöksiä. Viime vuosina HT-tutkinnossa on ollut tehtävä, jossa kokelaan on pitänyt arvioida tilintarkastajan toimenpiteiden riittävyyttä suhteessa ISA-standardien vaatimuksiin. ISA-standardeja tulee luonnollisesti soveltaa myös tehtävissä laadittavissa tilintarkastuskertomuksissa. 

3. Miten tutkintoihin kannattaa harjoitella? 

Aiempien vuosien tutkintoaineistot ja arvosteluperusteet ovat nähtävillä PRH:n verkkosivuilla. Niihin kannattaa ilman muuta tutustua. Vanhojen tenttien avulla voi harjoitella vastaustekniikkaa, vaadittavia sisältöjä sekä tietenkin ajankäyttöä. 

Hyödyllistä tietoa tilintarkastajatutkinnoista löydät Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta, Tilintarkastusvalvonta-otsikon alta. 

Kirjoittaja Hanna Kattainen toimii tilintarkastajatutkinnoista vastaavan tiimin esimiehenä Patentti- ja rekisterihallituksessa. 

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – talous & tilintarkastus 2/2021 -lehdessä.

Lue myös Viisi steppiä tilkkariksi.