Hiilirajamekanismi velvoittaa yritykset raportoimaan päästötiedoista

Uuden EU:n hiilirajamekanismin myötä maahantuontiyritysten on raportoitava tuomiensa tavaroiden päästötiedot EU:n komissiolle. Tulli muistuttaa kolmansista maista maahantuovien yritysten raportointivelvollisuudesta. Tilintarkastajien kannattaa muistuttaa velvoitteesta asiakkaitaan.

Tilintarkastajien on hyvä ottaa asia esille asiakkaidensa kanssa, jos ne kuuluvat raportointivelvoitteen piiriin.

Siirtymäaikana raportoitava CBAM-tavaroiden päästöt

Hiilirajamekanismin (CBAM) tavoite on tehostaa hiilivuodon ehkäisyä ja että EU-tuontitavaroiden hinnat heijastaisivat nykyistä paremmin niiden hiilisisältöä. Samalla halutaan kannustaa kolmansia maita ja heidän valmistajiaan vähentämään päästöjään. Raportointivelvollisuuksien noudattaminen jo tässä vaiheessa on tärkeää, sillä vuodesta 2026 eteenpäin CBAM-tavaroiden tuonti muuttuu luvanvaraiseksi. Nyt käynnissä olevalla siirtymäajalla (1.10.2023-31.12.2025) maahantuojan on raportoitava tuomiensa CBAM-tavaroiden suorat ja epäsuorat päästöt komissiolle.

CBAM-ilmoittajan luvan saamiseksi hakijan on noudatettava CBAM-asetuksen velvoitteita, esimerkiksi raportoitava vaaditulla tavalla siirtymäkaudella. Jos raportointivelvoitetta ei noudateta, Tullilla on oikeus määrätä virhemaksu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2023/2774 mukaisesti.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Ingalill Aspholm, ingalill.aspholm@tilintarkastajat.fi

Lue lisää:

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

PRH ohjeistaa KRT-nimikkeen käytöstä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on antanut tilintarkastajille ohjeistuksen, jonka mukaan vapaaehtoisia vastuullisuusraportteja koskevissa varmennuslausunnoissa ei tule käyttää kestävyysraportointitarkastaja-nimikettä.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top