IAASBn henkilökunnan tiedote covid-19 -vaikutuksista tilintarkastuksiin

IAASB on julkaissut tilintarkastustiedotteen “Highlighting Areas of Focus in an Evolving Audit Environment Due to the Impact of COVID-19”. Tiedotteeseen on kerätty asioita, joita tilintarkastuksessa pitäisi huomioida covid-19-epidemian vuoksi

IAASB on julkaissut tilintarkastustiedotteen “Highlighting Areas of Focus in an Evolving Audit Environment Due to the Impact of COVID-19”. Tiedotteeseen on kerätty asioita, joita tilintarkastuksessa pitäisi huomioida covid-19-epidemian vuoksi.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

IAASB:n henkilökunta on julkaissut tilintarkastustiedotteen “Highlighting Areas of Focus in an Evolving Audit Environment Due to the Impact of COVID-19”. Tiedotteeseen on kerätty asioita, joita tilintarkastuksessa pitäisi huomioida juuri nyt, kun covid-19-epidemia vaikuttaa sekä tarkastettaviin yhtiöihin että niiden tilintarkastuksiin.

Tilintarkastajan pitäisi kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin asioihin

  • covidin vaikutus riskiarvioihin
  • vaikutukset asiakkaan sisäiseen valvontaan ja tilintarkastajan suunnitelmaan testata kontrolleja
  • vaikutukset muuhun tarkastussuunnitelmaan ja riittävän tilintarkastusevidenssin hankkimisen varmistamiseen
  • tilinpäätösprosessi sisältäen muistiotositteet
  • tilinpäätöksen esittäminen ja riittävät liitetiedot
  • kirjanpidolliset arviot
  • tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
  • toiminnan jatkuvuus
  • konsernien tilintarkastukset, kun komponenttien tarkastuksen tekee joku muu kuin konsernin tilintarkastaja
  • johtopäätöksen tekeminen ja raportointi sisältäen KAMit

Tiedotteessa todetaan myös, että väärinkäytösten mahdollisuuteen tulee suhtautua erityisen valppaasti:

“At the engagement level, auditors should have heightened awareness of the possibility of fraud or error, including fraudulent financial reporting, with the importance of the exercise of professional skepticism top of mind in performing audit procedures.”

Tutustu IAASB:n henkilökunnan tiedotteeseen täältä.

Muita kirjoituksiamme liittyen tilintarkastajan työhön ja covid-19-epidemiaan löydät verkkosivujemme Ajankohtaista -osiosta asiasanalla Korona (Aiheet).

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top