Kansainvälinen standardi yksinkertaisempien yhteisöjen tilintarkastukselle etenee IAASB:ssa

Kansainvälisen LCE-tilintarkastusstandardin käsittely etenee IAASB:ssa. Standardi korvaisi nykyiset ISA-standardit yksinkertaisempien yhteisöjen tilintarkastuksessa.

Uutista on päivitetty 8.12.2020.

Kansainvälisen LCE-tilintarkastusstandardin (Audits of Less Complex Entities) käsittely etenee IAASB:ssa joulukuussa. LCE-standardi korvaisi nykyiset ISA-standardit yksinkertaisempien yhteisöjen tilintarkastuksessa.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

IAASB julkaisi marraskuussa tiedonannon, jonka mukaan lopullinen standardiluonnos on tarkoitus julkaista kommentoitavaksi heinäkuussa 2021. Tiedonannossa esitetään aikataulusuunnitelma myös hankkeelle, jossa keskitytään ISA-standardien monimukaisuuteen, ymmärrettävyyteen ja skaalautuvuuteen.

Tiedonannon mukaan LCE-standardi

  • perustuisi samoille käsitteille kuin ISA-standardit
  • ei käsittelisi monimutkaisia olosuhteita tai asioita
  • rakennetaan tilintarkastusprosessin muotoon toisin kuin ISAt, jotka on ryhmitelty aihealueittain
  • suunnitellaan niin, että sen mukainen tarkastus tuottaa kohtuullisen varmuuden

IAASB käsittelee ensimmäistä luonnosta LCE-standardiksi joulukuun kokouksessaan. Voit tutustua standardiluonnokseen tästä. Luonnokseen tutustuttaessa kannattaa huomioida, että tämä on vasta ensimmäinen luonnos ja standardi voi muuttua prosessin aikana merkittävästikin.

Koko joulukuun kokousaineisto löytyy IAASB:n verkkosivuilta (vaatii kirjautumisen).  

IAASB:n tiedonantoon voit tutustua IFACin sivuilla.

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardi julkaistu verkkokirjana

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin (LCE-ISA-standardi) -verkkokirja on julkaistu ST-verkkopalvelussa tuotteen tilaajien ja jäsentemme käyttöön. Painettu kirja toimitetaan tilaajille elokuussa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top