IFRS 18 -tilinpäätösstandardin englanninkielinen versio ilmestynyt

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja laativa IASB on julkaissut IFRS 18 -tilinpäätösstandardin Presentation and Disclosure in Financial Statements. Standardissa käsitellään tilinpäätöksen esittämistapaa ja tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja.

IFRS 18 -standardissa käsitellään tilinpäätöksen esittämistapaa ja tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja, erityisesti tilinpäätöksen päälaskelmien ja liitetietojen esittämistä.

Standardi sisältää muun muassa

  • uusia vaatimuksia määrättyjen välisummien esittämisestä voittoa tai tappiota osoittavassa laskelmassa,
  • uusia vaatimuksia johdon määrittelemiä, tuloksellisuutta kuvaavia lukuja koskevien tietojen antamisesta ja
  • uusia esitettävien tietojen yhdistämisen ja erittelemisen periaatteita.

IASB odottaa, että standardin vaatimukset parantavat yritysten taloudellisten tulosten vertailukelpoisuutta.

Standardi korvaa nykyisen IAS 1 -standardin Tilinpäätöksen esittäminen ja sillä muutetaan useita muita IFRS-tilinpäätösstandardeja, kuten IAS 7:ää Rahavirtalaskelmat ja IAS 8:aa Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet.

Standardia on sovellettava 1.1.2027 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Myös aiempi soveltaminen on sallittua.

Suomenkielisen käännöksen on suunniteltu ilmestyvän viimeistään syksyllä 2024. Julkaisuaikataulu tarkentuu myöhemmin. Suomenkielinen versio julkaistaan verkkokirjana tilaajien käyttöön.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardin käännös hyväksytty

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus hyväksyi suomenkielisen käännöksen LCE-ISA-standardista toukokuun kokouksessaan. Samalla hyväksyttiin julkaistavaan standardiin liittyvät kansalliset lisäykset. Standardia voi soveltaa välittömästi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top