IFRS 19 -tilinpäätösstandardi on julkaistu englanniksi

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja laativa IASB on julkaissut IFRS 19 -tilinpäätösstandardin. Standardi koskee IFRS-standardeja soveltavien tytäryritysten tilinpäätöksissä esitettäviä tietoja.

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja laativa IASB on julkaissut IFRS 19 -tilinpäätösstandardin Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures. IFRS 19 -standardi koskee tietynlaisten tytäryritysten tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja. Standardilla mahdollistetaan se, että nämä tytäryritykset voivat soveltaa IFRS-tilinpäätösstandardeja siten, että niiden tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ovat suppeampia.

IFRS 19:ää soveltava tytäryritys soveltaa muihin IFRS-tilinpäätösstandardeihin sisältyviä vaatimuksia lukuun ottamatta tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevia vaatimuksia, joiden osalta se soveltaa IFRS 19:ää.

IFRS 19 -standardin soveltaminen tytäryritykseen edellyttää sitä, että

  • tytäryrityksen oman tai vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena eikä tytäryritys pidä omaisuudenhoitajan ominaisuudessa hallussaan varoja (kuten pankit ja vakuutusyhtiöt) ja
  • tytäryrityksen emoyritys soveltaa IFRS-tilinpäätösstandardeja konsernitilinpäätöksessään.

IFRS 19 -standardi yksinkertaistaa tytäryritysten taloudellista raportointia kuitenkin säilyttäen tilinpäätöksen taloudellisen informaation hyödyllisenä tilinpäätöksen käyttäjille.

IFRS 19 -standardin soveltaminen on vapaaehtoista. Standardia voidaan soveltaa 1.1.2027 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Myös aiempi soveltaminen on sallittua.

ST ei julkaise IFRS 19 -standardia erikseen suomeksi. Standardi tulee sisältymään IFRS-tilinpäätösstandardit-kirjaan, kun standardi on tullut voimaan.

Lue lisää standardista IFRS Foundationin sivuilta. >

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardin käännös hyväksytty

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus hyväksyi suomenkielisen käännöksen LCE-ISA-standardista toukokuun kokouksessaan. Samalla hyväksyttiin julkaistavaan standardiin liittyvät kansalliset lisäykset. Standardia voi soveltaa välittömästi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top